DIS-Norge
 
  English Norsk  

Transkribering av kirkebøker

Slekt og Data- og historielags medlemmer, ca 100 stk,  har over mange år transkribert 775 kirkebokslister fra Møre og Romsdal

Kildereg. koordinator i Møre og Romsdal, Eva Hjelen, foretok nylig en oppsummering av kirkebøker som er transkribert (gjort søkbare) i vårt fylke. Hun skriver:

Totalt er 775 kirkeboklister transkribert i Møre og Romsdal, og lagt ut på Digitalarkivet/digitalpensjonatet. Disse er hovedsak transkribert av Slekt og Data-medlemmer i samarbeid med lokale historielag. Digitalarkivet har transkribert noen i forbindelse med 1814-dugnaden. I tillegg til de publiserte listene, er det en 20-30 lister under transkribering og korrekturbehandling.

Slekt og Data Møre og Romsdal har 13 lokallag, noen har kilderegistrering som sin eneste aktivitet, gjerne sammen med tilhørende historielag. Andre lag har ingen aktivitet innen transkribering. 
Det bør nevnes at i Rauma er det dratt i gang en dugnad av Rauma historielag i samarbeid med Slekt og Data Rauma, for å transkribere kirkebøkene i deler av prestegjeldet på bakgrunn av et forestående bygdebokprosjekt.

Videre forteller kildereg. koordinator at Slekt og Data Indre Nordmøre har holdt på med transkribering i 16 år, Molde og Ørskog i over 10 år. Det har vært ca.100 personer involvert i transkriberingen i løpet av disse årene, organisert eller på eget initiativ.