DIS-Norge
 
  English Norsk  

Transkribering av andre kilder

Transkribering av andre kilder

Det er ikke bare kirkebøker, gravminner og folketellinger at vi finner informasjoner om våre slektninger og forfedre. Av og til må vi også til kilder som ikke er så lett tilgjengelige.

På disse sidene ligger det forklaringer til noen av disse kildene og lenker til dem vi har transkribert og bruksanvisninger og lignende for de som holder på å transkribere eller korrekturleser disse kildene.

kildesidene til DIS-Norge finner du nå følgende korrekturleste kilder fra Møre og Romsdal: 

Fylke Kilde Publisert dato
Møre og Romsdal Prestens manntall Gryttens prestegjeld 1663/64 2008-01-06
Møre og Romsdal Manntall Grytten prestegjeld 1701 2008-01-28
Møre og Romsdal Skoskatten Nordmøre 1711 2008-03-14
Møre og Romsdal Prestens manntall Gryttens prestegjeld 1666 2008-03-16
Møre og Romsdal Fogdens manntall Grytten prestegjeld 1664 2008-03-16

 

Vi holder også på med å skrive av Ekstraskatten for 1762 for Nordmøre. De har egne sider, og les mer om ekstraskatten her.

 

Skoskatten for Nordmøre ble lagt ut våren 2008    
 Forside av skoskatten for Nordmøre 1711  

2109 linjer med navn på brukere på garder på Nordmøre ble det til sammen. Skoskatten 1711 dekker en periode hvor det ikke er kirkebøker. (Kun Tingvoll prestegjeld går så langt tilbake på Nordmøre.)

Det var et medlem i DIS-Sør Trøndelag, Espen Berg, som korrekturleste avskriften som ble gjort av Tore Kristiansen. Sistnevnte hadde kjøpt kopier av skattelista i Riksarkvet.

Skoskatten for Nordmøre ligger på Kilder hos DIS-Norge og er kun tilgjengelig for medlemmer i DIS-Norge. Du må derfor logge deg inn der med brukernavn og passord, hvis du vil lese den.

Der har vi også lagt inn dagens navn på gardene, og det arbeidet tok like lang tid som å skrive av kilden. For vi fant ut at vi skulle bruke dagens godkjente navn på garden. Det betydde at vi ikke kunne bruke 1950-matrikkelen, eller de navnene som vi kjente. Alle navn måtte sjekkes. Ulike kartsider ble brukt, men spesielt kartverkets Norgesglasset var kjekt for å finne de offisielle navnene.

Vi oppdaget også at på værtjenesten yr.no til Meteorologisk institutt og NRK sto det offisielle navn og når navnet hadde blitt vedtatt og om det var gjeldende alternative navn. Eksempel på Bøverfjorden; se nederst på sida om Informasjon om stadnamnet, der det står at dette hadde blitt vedtatt i 2005.

Pr. juni 2008 er det fremdeles noen nye navn vi ikke helt har fått på plass.

 Vi har også funnet en del kilder i kommunearkivene. Noen av kommunene i Møre og Romsdal har deponert sitt eldste kommunearkiv hos Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal  Det som ligger fremst i køen av ting vi har tenkt å gjøre der er skolelister eller manntall fra Smøla, Ørskog, Skodje og Ålvundeid.