DIS-Norge
 
  English Norsk  

Styret i Slekt og Data Møre og Romsdal

Årsmøtet ble avholdt 11. mars og Åge Nortun ble gjenvalgt som leder.

Som mange ser er det ingen nye "ansikt" i styret. Arnstein Slinning ble gjenvalgt som styremedlem, mens Jonny Lyngstad som tidligere har vært varamedlem ble valgt til styremedlem.
Varamedlemmene var ikke tilstede, men Henrik Schmidt ble gjenvalgt og Jon Kr. Schnell fra Sunndal ble valgt som nytt varamedlem. 

Styret konstituerte seg like etter årsmøtet:
Nestleder: Liv S. Skramstad 
Sekretær: Jonny Lyngstad                                                                                                                                 Kasserer: Britt Iren Neergård
Styremedlem: Arnstein Slinning                                                                                                                                                  Foto: Arnfinn Orvik