DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskerdagen Molde Rådhus lørdag 26.okt.2013. Arr.: DIS-Aukra og DIS-Molde

Pressemelding.

Slektsforskardagen 26. Oktober 2013 - med fokus på minoritetar og DNA i slektsforskinga.

Den landsomfattande og årlege Slektsforskardagen vert også i år arrangert i Molde, i Rådhussalen. I år er temaet Urbefolkning og minoritetar. I Molde vert det to foredrag, ” Reinholdtætta, ei taterslekt med sterk lokal tilknytning” og ”DNA (i slektsforsking) – fra en amatør til en annen”.

Jonny Lyngstad skal halde foredraget om ”Reinholdtætta, ei taterslekt med sterk lokal tilknytning”. Mange på Nordmøre og i Romsdal har nok anar tilbake til denne ætta. Jonny Lyngstad har tidlegare vore leiar av DIS-Møre og Romsdal, og er no styremedlem i DIS-Norge.

Fordraget om ”DNA (i slektsforsking) – fra en amatør til en annen” vert halde av Heidi Sitara Fjeldvig, ho er òg styremedlem i DIS-Norge. Heidi Sitara seier dette om foredraget sitt:

”Mange synes at DNA i slektsforskning er et komplisert tema og vanskelig å forstå. Når ekspertene snakker blir det fort mange ukjente ord som går over hodet på de fleste. Slik var det for meg også og det var utgangspunktet for at jeg bestemte meg for å lage et foredrag der jeg, som amatør, snakker om DNA-testing til andre amatører. ”

Fjeldvig seier vidare: ”Jeg ser først og fremst på DNA-forskning som en mulighet for å forstå hvordan vi mennesker er forbundet med hverandre og hvor vi kommer fra. Gjennom DNA-testing får vi vite at vi alle er i slekt og har felles opphav når vi bare går langt nok tilbake i tid. DNA-slektsforskning er et supplement til tradisjonell slektsforskning som gir oss nye muligheter til å finne slektninger og slektens vandringer opp gjennom historien som vi ikke har hatt tidligere.”

Heidi Sitara Fjeldvig skal snakke litt om kva DNA-testing er, om ulike typar testar, kva som er skilnaden på dei og kva vi kan få ut at dei når resultata ligg føre.

STANDS. Det vert stands ved DIS-Norge Slekt og Data, Romsdalsmuseet, Molde Bymuseum, Romsdal Sogelag, Aukra sogenemnd, Bud sogelag, Hustad sogelag, Midsund Slekt- og Historielag, Rauma historielag og Vestnes sogelag. Sikkert mange interessante innslag!

DATAHJELP. Ved fleire stasjonar vil ein finne folk som vil hjelpe ein til å finne si eiga slekt, kanskje mange generasjonar tilbake i tida.

Og mat og kaffi vert å få kjøpt i pausane.

Elles er det GRATIS INNGANG OG OPE FOR ALLE. Rådhussalen er open frå kl. 11 til kl. 16, laurdag 26. oktober.

Arrangørar for slektsforskardagen her i distriktet er DIS-Molde og DIS-Aukra (DIS står for data i slektsforsking)

Erling Holen – medlem av arr.komiteen

Telefon: 452 63 668 – 71 25 15 90