DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slekt og Data Molde

Har du svenske aner? Da kan du finne nyttige og viktige opplysninger i husforhørsprotokollene.

Husforhørsprotokollene er en unik kilde, som vi mangler i Norge. På februarmøtet i Molde fikk vi høre to spennende historier i oldekvarteret og i den ene fikk vi en kort innføring av hva du kan finne i husforhørene. Her er det ikke bare bokstaver som forteller oss historien.

Randi Haugros fortalte om sine oldeforeldre, som hadde bosatt seg i de øde skogene i Sverige.  Hun fortalte at hun tidligere ofte hadde lurt på om oldemora f.eks kunne lese og i husførhørs-protokollen for 1846–1855 hadde hun funnet svaret. Om du klikker på bildet for å få det større ser du at Lisbet har "streker og prikker" i tredje rubrikk, dette ga Randi svaret:
- Leser med ferdighet
- Har godt begrep
- Leser Lutheri Lilla Catheches
- Forstår hovedstykker av forklaringene til cathechesen.

Bak oldemorens yngste bror står et rett strek og det betyr at han har begynt å lese.
Her finner du forklaringen på prikker og streker.

Det var mye på agendaen denne kvelden og det kan du lese i referatet.