DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slekt og Data Ørskog/Vestnes

Alle kirkebøker for Ørskog prestegjeld som er skannet, er nå transkribert

Terje Misund i Slekt og Data Ø/V skriver følgenede om prosjektet:

Ørskog Historielag har mange jern i ilden gjennom mange år og gir ut årsskrift hvert høst. Lagets leder gjennom mange år Tore Gjære tok i 2003 inaktiv til å transkribere kirkebøkene. De første bøkene er fra 1720 og omhandler Stranda, Stordal og Ørskog sokn fram til 1759 da Stranda og Stordal ble eget prestegjeld. Ørskog og Sykkylven har felles bøker heil fram til 1877.

Den som tok oppfordringen å starte å skrive av bøkene er Ole Øystein Nybø. Registreringen av den første var fra papir og inn i Augustus. Ole Øystein har i det alt vesentlige skreve inn i alt 11 bøker. Alt er registrert, - nesten hver bokstav, også det som ikke kan skrives i Augustus – kirkelige og verdslige handlinger som presten førte inn. Alt arbeidet representerer flere årsverk.

Flere fra Ørskog Historielag og (DIS) Slekt og Data Ørskog/Vestnes har gjennom 13 år korrekturlest alle 11 bøkene med fast møtekvelder hver mandag, dog med en lang sommerferie.

Pr .dags dato er alt sendt inn via Slekt og Data MR, ved kildekoordinator, men ikke alt kommet på Digitalarkivet. Regner med at dette er et av de først prestegjeld med en komplett avskriving av det som er tilgjengelig som scannet. I Ørskog er det 3 eller4 bøker som ikke er innsendt, men utskrevet. Fra 2011 er «kirkeboka» ført på nett!

I januar 2017 markerte Ørskog Historielag dette med en sammenkomst med kake, blomster og heder til Ole Øystein og co. 

Ole Øystein Nybø er tidligere tildelt Slekt og Data Møre og Romsdal sin Lille-bjørn for sitt arbeide.