DIS-Norge
 
  English Norsk  

Reiser

REGULATIV FOR
 
SLEKT OG DATA MØRE OG ROMSDAL
 
 
GYLDIG FRA 01.06.2013
 
Styret i DIS-Møre og Romsdal vedtok på styremøte i Molde 25.05.13 å bruke statens reiseregulativ som utgangspunkt for sitt reiseregulativ. Dette blir indeksregulert ved hvert årsskifte og er lett å forholde seg til.
Reisen skal være godkjent av styret i Slekt og Data Møre og Romsdal.
 
Reiseregning må sendes kasserer så raskt som mulig etter reisen, alle bilag må være vedlagt.
 
                       Godtgjørelse for bruk av egen bil: kr 4,10 pr. km.
                       Tillegg pr. passasjer:                    kr 1,00 pr. km.
 
Fergebilletter, bompenger og parkering dekkes etter regning (Bilag må vedlegges reiseregningen).
 
Flybilletter, overnatting skal bestilles av leder eller kasserer i Slekt og Data Møre og Romsdal.
Det skal til enhver tid benyttes billigste reisemåte.
 
Kost dekkes etter regning og skal være av normal standard.
 
 
 
For styret
Åge Nortun, leder