DIS-Norge
 
  English Norsk  

Registrering av kirkebøker

DIS-Møre og Romsdal er med på å transkribere (skrive av) kirkebøker i henhold til samarbeidsavtalen mellom Riksarkivaren og DIS-Norge. Les om samarbeidsavtalen.

I hvert fylke har vi koordinatorer som passer på at det ikke er dobbeltarbeide. I Møre og Romsdal er det Eva Hjelen som er kirkebokkoordinator.
Ta kontakt med henne, hvis du er interessert i å transkribere (skrive av) ei kirkebok fra Møre og Romsdal.