DIS-Norge
 
  English Norsk  

Referat april 2013

Etter ca tre år uten aktivitet er forhåpentligvis DIS-Sunndal i gang igjen.

Etter initiativ av Tor Ålbu fra DIS-Slektsforum for Indre Nordmøre og bibliotekar Ingeborg Sæther ved Sunndal bibliotek er det nå avholdt to møter for slektsinteresserte i Sunndal.

På møtet 11. april var det 13 stk som møtte opp, flere var helt ferske i faget og andre hadde lang fartstid. Det ble mye snakk om slektsprogram siden flere av de oppmøte ikke hadde dette.

Leder og kasserer i DIS-Møre og Romsdal var også tilstede.

Neste møte ble satt til 15 mai – se møtekalenderen for tid, sted og program.