DIS-Norge
 
  English Norsk  

Oversikt over mikrofilmer fra Møre og Romsdal

Her vil vi legge ut noen oversikter over mikrofilmer som angår Møre og Romsdal, og det vil være mikrofilmer som er tilgjengelige på bibliotekene.

Det er ikke alltid like enkelt å finne ut hva som er mikrofilmet og hvilket nummer det er på filmen. Ofte vil bibliotekaren ha det numret for at det skal gå lettere å fjernlåne en mikrofilm.

Selv om Arkivverket skanner det som er mikrofilmet, vil det ta noen år før de er ferdige. Kirkebøkene er lagt ut og i løpet av året skal pantebøkene komme.

Du kan fjernlåne mikrofilmer til ditt eget lokale bibliotek hvis ikke ditt eget bibliotek har dem. De fleste bibliotekene i Møre og Romsdal har mikrofilmer med kilder som dekker deres område. De kanskje har nok mest av kirkebøkene, for det har vært de som har vært mest etterspurt. Men noen har skifteprotokoller, folketellinger og lokalaviser. Bibliotekene har databaser over sitt materiale, men dessverre har ikke alle bibliotekene lagt ut i sine databaser informasjon om alle mikrofilmene de har.
Møre og Romsdal fylkesbibliotek/Ålesund bibliotek har laget ei liste over alle de mikrofilmene som de har, og vi gjengir den her (med unntak av kirkebøkene). Trondheim bibliotek og Bergen bibliotek har også mikrofilmer som angår Møre og Romsdal.

I denne oversikta kommer det lister over mikrofilmer med:

  • Skifteprotokoller
  • Tingbøker
  • Folketellinga 1875
  • Militærruller