DIS-Norge
 
  English Norsk  

Opprettelse av ny gruppe – Søre Sunnmøre

Slekt og Data Møre og Romsdal har fått en ny gruppe på søre Sunnmøre.

31. januar var leder i S&D Møre og Romsdal, Åge Nortun, og kasserer Britt Iren Neergård i Ulsteinvik for å være behjelpelig med å danne en ny gruppe i området. Det var kommet en henvendelse fra bibliotekar Anne Vasstrand på Hareid om at det var ønskelig å prøve å få til en slik gruppe. Dette etter et «slektskurs» på Hareid bibliotek sist høst. 

Bibliotekarene i Hareid og Ulstein har samarbeidet om å få til dette møtet som var lagt til Frivillighetssentralen i Ulsteinvik. Det møtte 16 personer hvor kun et par stykker var medlemmer i S&D. Målet for kvelden var å prøve å få danne en ny gruppe for Ulstein/Hareid, men en ønsker å utvide området og det ble derfor enighet om navnet Søre Sunnmøre – Slekt og Data Søre Sunnmøre.

Det ble valgt fire personer som skal jobbe videre med å få gruppen godt i gang
Kontaktperson: Aase Ulla                   – aase.ulla@gmail.com
                                 Anne Vasstrand      – anne.vasstrand@hareid.kommune.no
                                 Kathinka Dimmen
                                 Kjell Inge Bjørke

Det har vært litt problem med å finne et passende lokale, med bl.a tilgang til internett og prosjektor, slik at en kan sette opp faste møtedager.

Det inviteres nå til møte på Ressurssenteret på Hareid tirsdag 28. mars kl 18.00–20.00.

Alle interesserte er hjertelig velkommen, du trenger ikke å være medlem i Slekt og Data.