DIS-Norge
 
  English Norsk  

Oppgave 7. des

Jonny Lyngstad kommer her med oppgaver til desemeber møtet.

Oppgave 1.

På møtet i november fortalte jeg om Christoffer Gaustad og hans liv og levnet.

Hans far, Eskild Gaustad, døde i 1868 i Molde. Jeg sjekka i skifteprotokollen for Molde og der fant jeg registreringa etter ham.

På s. 5b sto det først ei lita notis om at han var død. Den legges ved fullt transkribert.

                                                                                                                                                   Klikk på alle bilder for å få med alle teksten (og evt skriv ut)

 

På s. 6a kommer så sjølve skiftet. Der har jeg tatt med første sida som dere skal prøve dere på. Dette er ei veldig fin skrift, men man er nødt til å øve seg også på denne.

Som ekstra oppgave får dere å leite opp skifteprotokollen på Digitalarkivet og lese neste side for å finne ut hvor mye huset deres var verdt, samt finne ut om det var gjenstander som sto plassert andre steder.

Her kan du gå til Skifteregistreringsprotokoll, 1867-1883, s. 6

 

Oppgave 2

er henta fra kirkeboka for Grytten prestegjeld for året 1780.

Helt til høgre på første linje står Sepm 26. Hvorfor står dette og hva betyr det?

Her kan du gå inn i kirkeboka:Ministerialbok nr. 544A02, 1764-1806, s. 211-2