DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Smøla

Begynnerkurs i slektsforskning.

Smøla folkebibliotek samarbeider med DIS-Smøla om begynnerkurs i slektsforskning.
Kurset går over to kvelder.

Kursholdere er Gunnar Morsund og Arnstein Slinning.

Sted: Innsmøla skole (rom 202)
Tid:  1. desember kl 18.00
         2. desember kl 17.00

Kursavgift kr 200.

 

Alle interesserte er velkommen

Spørsmål kan rettes til Annette på biblioteket, tlf. 71 54 11 71

 

Slektsforskerdagen 2015

Slektsforskerdagen ble i år arrangert to steder i Møre og Romsdal, Molde og Ålesund - les mer ved å trykke på stedene.
Begge arrangørene ga utrykk for at de var fornøyd med dagen.

 

DIS-Kristiansund

DIS-Møre og Romsdal representert ved Åge Nortun og Britt Iren Neergård var på besøk Åge Nortun og Eva Hjelen hos DIS-Kristiansund i går for å snakke om organisering av lokale grupper og lag.

Man ønsker at 3-4 stk kan gå sammen og lede en gruppe slik at oppgaver kan
fordeles på flere og unngå at en person drar hele lasset alene. Etter informasjon av Åge Nortun om hvordan det gjøres i noen grupper og lokallag rundt om i Møre og Romsdal, sa tre av de tilstedeværende seg villig til i første omgang være en slik gruppe for DIS-Kristiansund; Astrid Mollan, Tor Olav Teige og Herlof Ødegaard.

Det blir kalt inn til møte siste mandagen i november og så planlegges det videre derfra.

 

DIS-Molde

På åpent møte i DIS-Molde 14. oktober var vær og værtegn etter måne og primstav kveldens hovedtema ved Ivar Hol.  I oldekvarteret hadde Randi Ingunn Selnes en sterk historie om sin oldeforeldre. 

Vær og værtegn etter måne og primstavIvar Hoel med almanakk og primstav holder foredrag i DIS-Molde
Ivar Hol fortalte hvordan forfedrene ved hjelp av værtegn, månefase, almanakk og primstav spådde hvordan været ville bli på kort og litt lengre sikt. Mange av disse værtegnene var ganske treffsikre, andre mer usikre og noen også blandet opp med gammel overtro. 
Ivar Hol gjennomgikk også tegnene på primstaven og hva disse betydde for forfedrene i den praktiske hverdag. 

Olde-kvarteret
Randi Ingunn Selnes tok utgangspunkt i sin oldemor, Andrine Jakobsdatter (1840 – 1921), som bodde på Skåla/Ulleland. Hun fortalte om hennes familie og slekt gjennom flere generasjoner og de utfordringer de møtte i hverdagen. En hverdag preget av slit og hardt arbeid, oppturer og nedturer og høy barnedødelighet. Randi Ingunn Selnes brukte PowerPoint i sin framføring og viste bilder av personer og gårder m.m. som hun omtalte i framføringen. 

 

DIS-Molde/ DIS-Aukra - Slektsforskerdagen 2015

PRESSEMELDING FRA DIS-MOLDE og DIS-AUKRA

Hvem tror du at du er? – Slektsforskerdagen 2015

Hvem tror du at du er?” er hovedtema på årets slektsforskerdag lørdag 24. oktober i Molde.Finn Karlsen Slektsforskerdagen arrangeres hvert år over hele landet i slutten av oktober, i regi av DIS-Norge.

 «Hvem tror du at du er?» henspiller bl.a. på de populære programmene på NRK fjernsyn gjennom flere år. I Molde har slektsforskerdagen hovedforedrag av Finn Karlsen. Karlsen er tidligere ansatt ved Statsarkivet i Trondheim, og deltok i flere av programmene.  

I tillegg blir det «Slektsverksted» med bistand fra erfarne slektsforskere fra DIS hvor folk kan få hjelp og rettledning i slektsforskning, samt kafé.

 

DIS-Ålesund/Sula - Slektsforskerdagen 2015

Slektsforskerdagen 2015 arrangeres Plakat slektsforskerdagen 2015

i Biblioteksalen i Ålesund rådhus, 3 etg
kl. 10.00 - 14.00 

   

Velkommen til slektsverksted

Lurer du på slekta og hvordan komme i gang? Kom så viser vi deg.

 

Fullstendig program finner du på møtekalenderen eller ved å klikke på plakaten 

 

Folketellinga 1891, hvordan finne slektningene!

Hvordan finne slektninger i Folketellinga 1891? En artikkel med "oppskrift" i Aftenposten vil gjøre denne letinga lettere.

Folketellinga 1891

Vi skrev for en tid tilbake at Folketellina-1891 var lagt ut for hele Møre og Romsdal, skannet versjon. Nå er den skannede versjonen lagt ut for hele landet. Kun få områder er så langt digitalisert.

At hele landet nå er med resulterte i en artikkel i Aftenposten for få dager siden. Som mange sikkert allerede har funnet ut er ikke 1891-tellinga helt enkel å finne frem i. Det kan være lurt å lese "oppskrifta" i Aftenposten om hvordan du skal gå frem (scroll nedenfor reklamen).

Vet du ikke hvor dine slektninger bodde er det bare å bla, bla og bla.. Men det er et håp litt frem i tid, Digitalarkivet ønsker en dugnad for å få digitalisert tellinga.

 

Intervju med Ingmar Seth

DIS-Møre og Romsdal (og DIS-Norge) medlem i 20 år med flere verv i organisasjonen i alle år.

For de av dere som ikke allerede har sett det er det intervju med Ingmar Seth fra DIS-Haram på DIS-Norges
hovedside. Ingmar har vært medlem av DIS-Norge/DIS-Møre og Romsdal i 20 år. De ulike Ingmar Sethoppgavene han har innenfor organisasjonen kan dere lese om i intervjuet. 

Ellers anbefaler jeg også å ta en titt på bloggen hans. Her finner dere også
Slektsdatabasen hans.                                                      

 

                                                                                                                                       Bilde lånt fra bloggen hans

 

Slektsforskerdagen 2015

Årets Slektforskerdag i regi av DIS-Norge, Slekt og Data nærmer seg. Den arrangeres i Møre og Romsdal av DIS-Molde i samarbeid med DIS-Aukra og av DIS-Ålesund/Sula.

Slektsforskerdagen 2015

        I Molde får de besøk av Finn Karlsen som har jobbet ved Statsarkivet
        i Trondheim i en en årrekke. Han er også kjent fra TV-programmet "Hvem tror du at du er?"
        Slektsverksted.
          

​          I Ålesund blir det slektsverksted.

 

P.g. a. dobbelbooking av lokalet i Molde blir Slektsforskerdagen arr. på ulike datoer her i fylket, men da har du jo muligheten til å dra begge steder.

Tid, sted og nærmere program kommer på møtekalenderen etterhvert som det er klart.

 

DIS-Molde

På åpent møte 02.sept. var gamle slektsbilder og DNA i slektsforskning hovedtema.
Fortellingen om oldeforeldre ble det også tid til.

Gamle bilder ved Solveig Eik
Solveig Eik hadde satt tittelen «Gamle bilder fra 1860-år til ca. 1900 + noen til» på sitt foredrag. 
Hun viste et rikt utvalgt av bilder av personer som var slekt og familie, innflyttere, eller på annen
måte hadde tilknytning til Sekken. Hun fortalte interessante livshistorier for flere av disse.Selv om
flere av bildene var godt over 100 år gamle, hadde de overraskende god kvalitet.

Olde-kvarteret
Åge Nortun fortalte fra  livshistorien til to av sine oldeforeldre på Gossen («Rabben» og «Nerbø»).
Dette var to personer som av legning var svært forskjellige, men driftige og foretaksomme og sammen
skapte de utvikling og aktivitet innen fiske, fiskemottak og gårdsdrift.

DNA i slektsforskning 
Eva Hjelen viste til DNA blir et stadig mer aktuelt tema i slektsforskning.
Hun har innhentet sin egen DNA-profil som viser hvor i verden hun har sammenfallende DNA med
folkegrupper. Det er flere selskaper som på  internett tilbyr DNA-tester.
Hun og Johnny viste hvordan en kan gå fram for å bestille slike tester. 
Dette er et tema som sikkert vil komme opp i flere sammenhenger i tiden framover.

Ref P.L​

 

Syndiker innhold