DIS-Norge
 
  English Norsk  

Medlemskontingent 2016

Fornyelse av medlemsskapet i DIS-Norge, Slekt og Data, Norges største slektsforsker organisasjon med over 10 000 medlemmer.

Medlemskontigenten for 2016 er klar for betaling.
Betalingsfrist er 20. januar for at medlemsskapet ditt skal gå uavbrutt.

Se etter i e-posten din - den ligger der: avsender kontor 
Det er ikke giro, men alt du tenger for å betale over nettbank ligger under BETALINGSINFORMASJON i e-posten.

Du kan også betale ved å gå inn på Min medlemsside (over innloggingen på venstre side) og velg fanen kontigent. Der ligger det klart for å betale med kort - se bilde.

Om du ikke finner denne e-posten:
-  se etter i søppelposten/spam, den kan ha havnet der.
-  har du fått ny e-post adr. siden forrige innebet. og glemt å endre den på "min medlemsside"?

 

Pr 1.1. 2016 hadde DIS-Møre og Romsdal 593 medlemmer. Vi håper dere alle ser nytten av medlemskapet og ønsker å fornye det. Det bidrar også til å støtte det videre arbeidet vårt lokalt.

Her er noen gode grunner hvorfor DIS-Norge, Slekt og Data, mener du bør være medlem.

 

Årsmøte DIS-Møre og Romsdal 2016

Vi vil ønske alle et Godt Nyttår med å gjøre dere oppmerksom på 

årsmøtet i år som blir avholdt på Sunndalsøra lørdag 2 april.

Sett av dagen allerede nå slik at du får annledning til å møte.

Før selve årsmøtene er det alltid et "lokalhistorisk foredrag" og det blir det denne gangen også. 

Nærmere informasjon om tid og sted og årsmøtedokumenter kommer senere.

 

Julehilsen

God jul 

og 

godt nyttår

ønskes alle 

fra Styret

  Julekort fra 1923
Som vi ser var Tubfrim (1928) viktig etterhvert

 

 

DIS-Molde

Tradisjonen tro var det julestemning på desember-møtet for slektsforskerne i Molde-regionen.

Langbord med servering av kaffe, sjokoladekake, peppernøtter, mandarin, twist, samt  en runde med quiz. 
Nesten femti stykker hadde møtt opp, derav fire nye besøkende.

Vi fikk "være med" på årets DIS-tur til USA, spennende oldekvarter, presentasjon av flere årbøker og mere til.

 
 

Du kan lese mer om møtet i referatet

 
 

DIS-Smøla

Smøla folkebibliotek arrangerte kurs for nybegynnere i slektsforskning 1. og 2. desember

Kursholderne Gunnar Morsund og Arnstein Slinning gjennomførte eit vellykka slektsforskarkurs. DIS-Smøla var med som medhjelpere. Det var god deltakelse med 12 stk. den første kvelden og 11 stk. den andre kvelden. Kursholderne satt også på biblioteket 2. desember og ga individuell rettleiing

Kursholderne: Arnstein Slinning og Gunnar Morsund

 

 

     

 

 

DIS-Kristiansund

Ny styringsgruppe
På DIS-møtet i Kristiansund 30. nov. sa følgende personer seg villig til å fungere som en styringsgruppe for gruppa; Astrid Mollan, Paul Bakkmyr, Einar Tøvik og Herlof Ødegaard. Sistnevnte er kontaktperson.

De fortsetter med sine møter siste mandagen i hver måned. Se møtekalenderen for nærmere opplysninger.

DIS-Kristiansund har hatt de siste to møtene sine i Frivilligsentralens lokaler i Storgt 12 og håper å kunne fortsette med det. 

 

"Introduksjon til slektgransking"

Mye nyttig informasjon samlet i heftet "Introduskjon til slektsgransking", utgitt av DIS-Østfold

DIS Østfold skriver på sin hjemmeside: 

"DIS-Østfold lanserte nylig en trykksak om "Introduksjon til slektsgransking". Mye stoff om dette tema ligger på forskjellige nettsider, men mange slektsgranskere synes også en trykksak er anvendelig. Vår mann i Indre Østfold, Henning Pytterud, tok jobben med skriving, redigering og utforming av heftet, som har fått mye skryt. To distriktslag har kjøpt hefter for videresalg blant sine medlemmer. Heftet er også fint å bruke som kursmateriell.

Heftet er på 68 sider og laget i A4 format."

DIS-Møre og Romsdal syntes dette heftet var så bra at det er kjøpt inn.
Både ferske og mer drevne slektsforskere finner gode tips her. 

De fleste lokale laga og gruppene våre har noen hefter til salgs. Om du ønsker heftet kontakt lokal leder eller kasserer()mr.disnorge.no.

Heftet koster kr 50,-

 

Hedersprisen

Under møtet for tillitsvalgte (se under) ble det delt ut hederspriser for "lang og tro tjenste" for slektforskningen i DIS-Møre og Romsdal.

Leder i DIS-Møre og Romsdal, Åge Nortun og genralsekretær i DIS-Norge, Slekt og Data, Anne Schiøtz, delte ut prisen til de tre

Per Olav Hansen(fra ve), Karle Gjernes og Einar Tøvik 

Alle tre har gjort en stor innsats for slektsforskning både i sitt nærmiljø og for DIS-Møre og Romsdal. De var ikke informert om hva som skulle skje og mottok prisen med overraskelse og forundring. Rørt ble de også.  

Bergunnelsen for utdelingen finnes ved å klikke på navnet deres.

 

 

Stormøte/Fellesmøte

Samling for tillitsvalgte i DIS-Møre og Romsdal

Lørdag 14. november var lederne i de lokale gruppene og laga samlet til årets fellesmøte på Eide. De fleste laga og gruppene var reprensentert. I tillegg til disse var også styret og andre tillitsvalgte tilstede.

Her deles kunnskap og erfaringer og man møter nye og gamle "kollegaer". 

I år var vi også så heldig å ha besøk av generalsekretæren i
DIS-Norge, Slekt og Data, Anne Schiøtz.

 

DIS-Molde

R E F E R A T åpent møte 04.11.2015.

Hovedtemaer på møtet:

Hva døde de av?
Sykdommer i tidsrommet 1870 – 1920. 
Anders Thorn holdt foredrag om hovedtrekk ved helsesituasjonen i Norge i denne 50-års 
perioden. Dette var en periode med lavere levealder enn det vi har i dag, relativ høy spedbarnsdødelighet og dødelig utgang på sykdommer som vi i dag har gode medisiner og behandlingsmetoder for. Han var inne på sykdommer som barselfeber, spedalskhet, radesyke, kopper, tuberkulose, difteri, tyfoidfeber, poliomyelitt, skarlagensfeber og spanskesyken. Han var inne på smitteoverføring, behandlingsmetoder den gang og hvordan sykdomsbilder forløp, svært ofte mot dødelig utgang.

Gotisk kvarter.
Johnny Lyngstad viste skifteprotokollen etter Eli Pedersdatter fra 1796. Han tok spesielt for seg betydningen av forkortelser som den gang ble brukt i skifteprotokoller, vektenheter og verdifastsettelser i myntenheten – riksdaler – som var på denne tiden.

Diverse
Eva Hjelen gav en kort tilbakemelding av slektsforskerdagen 24.10.15. Hun oppfordret også medlemmene til å bruke det nye «forumet» på Slektsforum – «Oppslag i aviser og media»

Åge Nortun anbefalte heftet «Introduksjon til slektsgransking» utgitt av DIS-Østfold. Heftet gir gode tips om slektsforsking (kr. 50,-).
 

Peder Løvik/ref.

 

Syndiker innhold