DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte DIS-Møre og Romsdal 2016

Vi vil ønske alle et Godt Nyttår med å gjøre dere oppmerksom på 

årsmøtet i år som blir avholdt på Sunndalsøra lørdag 2 april.

Sett av dagen allerede nå slik at du får annledning til å møte.

Før selve årsmøtene er det alltid et "lokalhistorisk foredrag" og det blir det denne gangen også. 

Nærmere informasjon om tid og sted og årsmøtedokumenter kommer senere.

 

Julehilsen

God jul 

og 

godt nyttår

ønskes alle 

fra Styret

  Julekort fra 1923
Som vi ser var Tubfrim (1928) viktig etterhvert

 

 

DIS-Molde

Tradisjonen tro var det julestemning på desember-møtet for slektsforskerne i Molde-regionen.

Langbord med servering av kaffe, sjokoladekake, peppernøtter, mandarin, twist, samt  en runde med quiz. 
Nesten femti stykker hadde møtt opp, derav fire nye besøkende.

Vi fikk "være med" på årets DIS-tur til USA, spennende oldekvarter, presentasjon av flere årbøker og mere til.

 
 

Du kan lese mer om møtet i referatet

 
 

DIS-Smøla

Smøla folkebibliotek arrangerte kurs for nybegynnere i slektsforskning 1. og 2. desember

Kursholderne Gunnar Morsund og Arnstein Slinning gjennomførte eit vellykka slektsforskarkurs. DIS-Smøla var med som medhjelpere. Det var god deltakelse med 12 stk. den første kvelden og 11 stk. den andre kvelden. Kursholderne satt også på biblioteket 2. desember og ga individuell rettleiing

Kursholderne: Arnstein Slinning og Gunnar Morsund

 

 

     

 

 

DIS-Kristiansund

Ny styringsgruppe
På DIS-møtet i Kristiansund 30. nov. sa følgende personer seg villig til å fungere som en styringsgruppe for gruppa; Astrid Mollan, Paul Bakkmyr, Einar Tøvik og Herlof Ødegaard. Sistnevnte er kontaktperson.

De fortsetter med sine møter siste mandagen i hver måned. Se møtekalenderen for nærmere opplysninger.

DIS-Kristiansund har hatt de siste to møtene sine i Frivilligsentralens lokaler i Storgt 12 og håper å kunne fortsette med det. 

 

"Introduksjon til slektgransking"

Mye nyttig informasjon samlet i heftet "Introduskjon til slektsgransking", utgitt av DIS-Østfold

DIS Østfold skriver på sin hjemmeside: 

"DIS-Østfold lanserte nylig en trykksak om "Introduksjon til slektsgransking". Mye stoff om dette tema ligger på forskjellige nettsider, men mange slektsgranskere synes også en trykksak er anvendelig. Vår mann i Indre Østfold, Henning Pytterud, tok jobben med skriving, redigering og utforming av heftet, som har fått mye skryt. To distriktslag har kjøpt hefter for videresalg blant sine medlemmer. Heftet er også fint å bruke som kursmateriell.

Heftet er på 68 sider og laget i A4 format."

DIS-Møre og Romsdal syntes dette heftet var så bra at det er kjøpt inn.
Både ferske og mer drevne slektsforskere finner gode tips her. 

De fleste lokale laga og gruppene våre har noen hefter til salgs. Om du ønsker heftet kontakt lokal leder eller kasserer()mr.disnorge.no.

Heftet koster kr 50,-

 

Hedersprisen

Under møtet for tillitsvalgte (se under) ble det delt ut hederspriser for "lang og tro tjenste" for slektforskningen i DIS-Møre og Romsdal.

Leder i DIS-Møre og Romsdal, Åge Nortun og genralsekretær i DIS-Norge, Slekt og Data, Anne Schiøtz, delte ut prisen til de tre

Per Olav Hansen(fra ve), Karle Gjernes og Einar Tøvik 

Alle tre har gjort en stor innsats for slektsforskning både i sitt nærmiljø og for DIS-Møre og Romsdal. De var ikke informert om hva som skulle skje og mottok prisen med overraskelse og forundring. Rørt ble de også.  

Bergunnelsen for utdelingen finnes ved å klikke på navnet deres.

 

 

Stormøte/Fellesmøte

Samling for tillitsvalgte i DIS-Møre og Romsdal

Lørdag 14. november var lederne i de lokale gruppene og laga samlet til årets fellesmøte på Eide. De fleste laga og gruppene var reprensentert. I tillegg til disse var også styret og andre tillitsvalgte tilstede.

Her deles kunnskap og erfaringer og man møter nye og gamle "kollegaer". 

I år var vi også så heldig å ha besøk av generalsekretæren i
DIS-Norge, Slekt og Data, Anne Schiøtz.

 

DIS-Molde

R E F E R A T åpent møte 04.11.2015.

Hovedtemaer på møtet:

Hva døde de av?
Sykdommer i tidsrommet 1870 – 1920. 
Anders Thorn holdt foredrag om hovedtrekk ved helsesituasjonen i Norge i denne 50-års 
perioden. Dette var en periode med lavere levealder enn det vi har i dag, relativ høy spedbarnsdødelighet og dødelig utgang på sykdommer som vi i dag har gode medisiner og behandlingsmetoder for. Han var inne på sykdommer som barselfeber, spedalskhet, radesyke, kopper, tuberkulose, difteri, tyfoidfeber, poliomyelitt, skarlagensfeber og spanskesyken. Han var inne på smitteoverføring, behandlingsmetoder den gang og hvordan sykdomsbilder forløp, svært ofte mot dødelig utgang.

Gotisk kvarter.
Johnny Lyngstad viste skifteprotokollen etter Eli Pedersdatter fra 1796. Han tok spesielt for seg betydningen av forkortelser som den gang ble brukt i skifteprotokoller, vektenheter og verdifastsettelser i myntenheten – riksdaler – som var på denne tiden.

Diverse
Eva Hjelen gav en kort tilbakemelding av slektsforskerdagen 24.10.15. Hun oppfordret også medlemmene til å bruke det nye «forumet» på Slektsforum – «Oppslag i aviser og media»

Åge Nortun anbefalte heftet «Introduksjon til slektsgransking» utgitt av DIS-Østfold. Heftet gir gode tips om slektsforsking (kr. 50,-).
 

Peder Løvik/ref.

 

DIS-Norges eldste medlem?

En av våre eldste medlemmer, Jakob Stavik, er fortsatt aktiv i en alder av 96 år. Nå vil han ta DNA test: «best før det blir for sent» sier han.

Personalia
Jakob Stavik ble født i Stavik i Fræna i 1919. Han var eldst av fire søsken og hadde en god barndom, men det var ingen overflod. Faren solgte gården i Stavik og tok over morfarens gård på Skriverhaugen i Bud og familien flyttet dit i 1924. Faren var fisker. I tillegg drev han gården til en forretningsmann i Bud. Det ble lite penger av det. Lønna var stort sett at han kunne ta ut varer som familien trengte for å forsørge seg.

Etter at Jakob fikk prestehanda, (ble konfirmert) hadde han bare tilfeldige jobber i 2 år. Det var dårlige tider og lite arbeid å få. Som 17-åring, i 1936, fikk han sin første faste jobb. Det var som kokk og maskinassistent på en fraktebåt. Ukelønna var på 15,00 kr. Han byttet båt etter 2 år og fikk nå 20 kr. uken. Det ble fraktefart i ca. 12 år. Da bestemte han seg for at han måtte ha en utdanning.

Jakob flyttet til Molde og begynte på Bolsønes Verft A/S. Han jobbet der i 4 år for å skaffe seg verkstedpraksis. Han var avhengig av å ha det for å komme inn på maskinistskolen i Ålesund. Etter å ha fullført skolen reiste han i utenriksfart i 3 år. Da var det enten å ta mer skole og fortsette i utenriksfarten eller å velge en ny vei.

Jakob sluttet med sjølivet og fikk seg jobb på Bolsønes Verft A/S. Han ble på verftet til 1984, da verftet gikk konkurs. Deretter ble det jobb på Brunvoll Motorfabrikk A/S til han tok ut pensjon i 1987. 

Jakob giftet seg i 1951, og han og kona fikk 2 døtre og en sønn sammen. Kona gikk bort i 2003. Han har siden bodd alene og det gjør han uten hjelp den dag i dag.

Slektsforskeren våkner
«Jeg har alltid vært interessert i historie», sier Jakob, «men ikke noe særlig interesse for slektsforskning. Det kom ved en ren tilfeldighet. Jeg og broren min kom i en samtale til å snakke om at bestefar ofte hadde snakket om en Lasse Larsen Hollingen, og vi lurte på hva slags kar dette var. Jeg bestemte meg for å finne ut dette og da var det gjort. 

 

Syndiker innhold