DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Rauma

Gjenvalg av ledergruppa i DIS-Rauma

DIS-Rauma avholdt sitt årsmøte 10. feb. hvor ledergruppa ble gjenvalgt.                                           

Protokoll fra årsmøtet finner du under Årsmøte

 

 

 

 

DIS-Smøla

DIS-møte på Smøla 18.februar 2016. Godt opmøte med 10 personar. (Det er 15 registrerte medlemmer på Smøla


 

 

DIS-Møre og Romsdals årsmøte 2016

DIS-Møre og Romsdals årsmøte blir i år avholdt på Sunndalsøra 2 april.

Årsmøtedokumenter finner du under Årsmøter DIS-Møre og Romsdal, de blir lagt ut etter hvert som de er ferdige og senest to uker før årsmøtet.

Frist for innsendelse av forslag til Årsmøtet er 4. mars.
Forslag sendes til leder@mr.disnorge.no

 

DIS-Sunndal

Gjenvalg av styret i DIS-Sunndal.

DIS-Sunndal avholdt sitt årsmøte 4 feb.og hele styret ble gjenvalgt.

Årsmelding 2015 og referat fra årsmøte finner du under Årsmøter


 

 

DIS-Rauma

DIS-Rauma avholder årsmøte 10. februar kl 19.00 på Rauma folkebibliotek.

 
Etter årsmøte blir det åpent møte med tema slektsarbeid (oppdat. natt til 8.feb.)
 

DIS-Molde

Nye styremedlemmer ble valgt på årsmøtet i DIS-Molde 3. feb. Etter årsmøtet var det åpent møte med tema om «skyer».

Eva Hjelen ble gjenvalgt som leder i DIS-Molde ved akklamasjon. Kenneth Staurset Fåne og Øyvind Beite ble valgt som nye styremedlemmer. Det var også valg av revisor og en til valgkomiteen.
Årsmøtet vedtok også å sponse Møreprosjektet i Norway DNA Norgesprosjektet, spesifikt med tanke på en stamfar fra Bolsøy, Veøy eller Molde.
Protokollen fra årsmøtet blir lagt ut senere.

På det åpne møtet orienterte og delte Øyvind Brunvoll og Stig Ove Voll villig egne erfaringer med backup-rutiner, sky og skybaserte album.

Her kan du lese hele referatet.

 

DIS-Molde

Årsmøtet for DIS-Molde avholdes 3 februar kl 18.00 på Molde Videregående skole.

Du finner årsmøtedokumentene ved å gå inn på DIS-Molde > Årsmøte eller du kan bruke denne snarveien

 

DIS-møter i Møre og Romsdal

Møtevirksomhet våren 2016 i DIS-Møre og Romsdal

Da er det allerede gått 14 dager av det nye året og de fleste laga/gruppene i DIS-Møre og Romsdal er kommet i gang med sin aktivitet. De som har sine møter i slutten av måneden må vente litt til.

Følg med ved å se på kalenderen helt til høyre eller gå inn på ditt lokale lag/gruppe på høyre siden og velg "gruppemøter". 
Om det ikke allerede er lagt ut informasjon om f.eks tema vil det komme når møtet nærmer seg. 

Lagene og gruppene sender ut e-post noen dager før møtet, men det kan jo av og til være nødvendig å sette av tid til et møte i god tid. Samtidlig kan du jo finne ut om et annet lag/gruppe har et tema som du kunne tenkt deg å høre/lære mer om. 

Det er lov å dra på besøk og det er alltid veldig kjekt og nyttig.

 

Ny blogg fra Digitalarkivet

Ny blogg for slektsforskere.

For fire dager siden lanserte Digialarkivet en blogg hvor "målgruppen er dere som ønsker å få en litt dypere forståelse av hva som skjer og hvordan vi tenker".

De ønsker bl.a å fortelle oss om hvilket arbeid de gjør for utvikling og forbedring av programvare fremover. 

En nyhet de skriver om er at vi nå kan bruke jokertegnet også inni et ord ikke bare foran og bak.

Her er det bare å følge med.

 

DIS-Molde

DNA i slektsforskning.

Tema på årets første møte i DIS-Molde var DNA i Slektsforskning. Det var tydelig et tema som interesserte for det var over femti som møtte opp og ville lære mer om DNA.

Til å snakke om temaet hadde de fått besøk av Anne M. Berge som er leder for Norway DNA Norgesprosjektet, DNA-testing for slektsgranskere. En meget engasjert fordragsholder hadde ingen problem med å fylle en hel DIS-kveld rundt temaet DNA i slektsforskningen.
Hun 
orienterte om prosjektet generelt og gikk deretter mer spesifikt inn på hvordan vi kan bruke DNA-tester i slektsgransking. Bruk av DNA i slektsgransking blir stadig mer utbredt som tillegg til de vanlige kildene. 

Utfordringen for slektsgranskere er å ta standpunkt til hvilken DNA-test som bør velges, bl.a. om en bør velge direkte farslinje eller direkte morslinje. Anne M. Berge viste eksempler på tester, tolking av testresultater og hvordan testresultater konkret kan anvendes i slektsgransking. Mer informasjon om DNA, hva testene gir av informasjon, hvilken DNA-test du bør velge m.m., finner du under linken over.

Møtereferat

 

Syndiker innhold