DIS-Norge
 
  English Norsk  

Boklansering

Lansering av kildeskriftet «Jacob Chr. Tokles dagbok 1827-1838» på Åsen Museum i Surnadal.

Etter mange års arbeid ble kildeskriftet lansert lørdag 21 mai. Det har vært et samarbeid mellommellom Nordmøre Historielag og Nordmøre museum.

Du kan lese mer om dette kildeskriftet på nettsiden til Trollheimsporten

 

 

    

 

                                                                                  Bildet er lånt fra nettsiden Trollheimsporten

 

Ny profil

Ny logo for Slekt og Data Møre og Romdal

Her ser dere den nye logoen vår. Tilsvarende blir det for alle lokal lag og grupper

På hjemmesiden vil det bli stående DIS en stund til, men det jobbes og jobbes for å endre det så fort som mulig. Helt ny hjemmeside vil det ikke bli før på nyåret skriver genralsekretæren.

Det er bare å begynne å venne seg til det nye navnet og "looken".

 

Slekt og Data Molde

Slekt og Data Molde inviterer til guidet omvisning i nybygget Krona på Romsdalsmuseet

Den årlige utflukten ved sesongavslutning går i år til nybygget på Romsdalsmueet.

Vi får omvisning av førstekonservator Mads Langnes som viser oss utstillingene og bl.a forteller oss hvilke kilder vi som slektsforskere kan finne på det nye flott biblioteket deres.

Vi får kjøpt kaffe og noe attåt i kafeteriaen.

Omvisningen vil koste kr 100,- som betales ved ankomst.

 

For å lese hele programmet klikk på bildet av plakaten eller under utflukter/sesongavslutning

 

Påmelding innen 18. mai til Kennth på e-post: kennethstaursetfaane@hotmail.com
                                                            eller på sms til: 99100837

 

Slekt og Data Kristiansund

Åpent møte for slektsinteresserte 

På møtet i Kristiansund 25. april kåserte Tor Larsen om panteregistre og pantebøker. Han ga forsamlingen gode tips hvordan finne frem.
Nytten av nettsiden Skog og landskap ble også vist.

Ellers var det orientering fra Møre og Romsdals årsmøte på Sunndalen og Landsmøte i Bergen

Referatet

 

Slekt og Data, Møre og Romsdals sommertur 2016

Slekt og Data, Kristiansund og Møre og Romsdal inviterer til byvandring i Kristiansund 4. juni.

Program:

10.00-11.30: Vandring på sydsiden i Vågen til Mellomverftet

11.30-12.30: Lunsj på Kaffebrenneriet

12.30-13.00: Vandring på nordsida av Vågen fra Kaffebrenneriet til pontong Milnbrygga

13.00-15.00: Cruise med sundbåtferga på havna og Bolgasvaet til Vestbase

15.00-16.00: Middag på Dødeladen (ovnsbakt klippfisk eller helstekt entrecote)

 

Landsmøte 2016

Nytt styre og nytt navn vedtatt på landsmøtet i helga

Jonny Lyngstad fra Møre og Romsdal ble gjenvalgt som styremedlem for to nye år. De andre i det nye styret er bak fra venstre:

Harald Djupvik fra Oslo/Akershus -ny
Trond Gagnnes fra Oppland
Jonny
Viggo Eide fra Salten -ny

Foran fra venstre:
Morten Torvalsen fra Vestfold
Cathrine Apelseth-Aanensen fra Østfold - ny
Tone Moseid fra Oslo/Akershus - leder
Bente Nordhagen fra Nord - ny
Per Ove Uthaug fra Hordaland

Det nye navnet ser dere på lerretet bak styret - SLEKT OG DATA - det ble vedtatt med overveldene flertall. Det er et enklere og mer dekkende navn. Mer orientering om navn- og profilendring kommer etterhvert, naturlig nok vil det ta litt tid å få dette på plass. 

Men det er allerede en del enringer på hjemmesiden, Genres eller Genealogiske resursser har allerede fått en ansiktløftning. Gå inn og gjør deg kjent med det nye. 

 

Hederspris til ikke-medlem

Hedersprisen Lille DIS-Bjørn gis til en som har lagt ned et enormt arbeid i transkribering av kirkebøker
Av Åge Nortun

DIS-Møre og Romsdal gir hederspris til Ole Øystein Nybø. Han har aldri vært DIS-medlem og ønsker heller ikke å bli det. 

Til tross for det er han en av dem i vårt distrikt som har gjort veldig mye for vårt arbeid. Han har gjennom mange år lagt ned et enormt arbeid i kirkebok-registrering.
DIS-Ørskog/Vestnes har hatt 5–7 personer i kontinuerlig arbeid med korrekturlesing i mange år. Dette skyldes den store mengden han har transkribert, inneholdende svært lite feil.

Han bestemte seg for å slutte for en tid siden og holdt også opp en tid. Heldigvis gikk det ikke lang tid før han var i gang igjen. Og nå har DIS-Ørskog/Vestnes igjen jobb i flere år framover.

Han har til nå transkribert 11 komplette kirkebøker. Bare de som har prøvd dette kan forstå hvor arbeidskrevende det er. Arbeidet har gjort ham til en mester i tyding av gotisk skrift. Så treffer noen på en «gotisk nøtt» det er vanskelig å løse, er Ole Øystein Nybø en av de man kan spørre om hjelp. Han tyder det meste.

 

Årsmøte 2016

DIS-Møre og Romsdals årsmøte ble avviklet på Sunndalsøra 2. april.

Møtet startet med ett minutts stillhet for Odd Fremstedal som gikk bort 8. mars. Det vil komme mer om han senere.

Som vanlig var det i forkant av selve årsmøtet et foredrag. I år var det lokalhistoriker og lektor ved Sunndal videregående skole, Petter Erik Innvik som fortalte om «Sunndal – en smeltedigel på Nordmøre».

Han starte med å be folket i salen fortelle hvor de hadde sine røtter og  det var jo stort sett hele Norge. Innvik konkluderte med at det var kommet folk fra alle disse stedene (og enda flere til) for å være med å bygge opp industrieventyret på Sunndal på begynnelsen av 1950-tallet.

Sunndal var et fattig bondesamfunn med stor utvandring til Amerika.
Rundt 1910 så muligheten i å bygge ut vassdragene mellom Sunndal og Lesja og startet planlegging av den første Aurautbyggingen, men første verdenskrig satte en stopper for dette. Først vel 20 år senere ble det gjort et nytt forsøk – nå av tyskerne – til å skaffe kraft til en aluminiums fabrikk på Sunndalsøra. Dette stoppet opp ganske snart.

I 1951 besluttet Stortinget å bygge aluminiumsverket på Sunndalsøra og Aura kraftverk måtte utbygges for å skaffe nok kraft til verket.
På det meste var det 1400 mann ansatt på Årdal og Sunndal Verk. I dag er ca. 700, men det produserer mange ganger så mye som den gang.

Etter en pause med lunsj og gode samtaler ble årsmøtet avholdt. Det gikk fort og greit unna. Protokollen blir lagt ut når den er underskrevet.

Etter årsmøtet orienterte leder Åge Nortun om forslaget fra DIS-Norge til navneendring på organisasjonen og noen vedtektsendringer. Dette skal opp på Landsmøte i Bergen 23.–24. april.

Det ble også orientert om årets sommertur – se egen sak.

Takk til DIS-Sunndal for organisering av arrangementet.

 

DIS-Møre og Romsdals sommertur 2016

"Byvandring" i Kristiansund 4. juni er målet for årets sommertur.

I år det det Kristiansund sin tur å vise fram byen sin (neste år er det Ålesund)

DIS-Kristiansund har lagt frem en meget flott plan for turen, men det gjenstår noen avklaringer.
Det blir mye spennende å se og høre så sett av dagen nå!

Mer informasjon om turen og påmelding kommer så snart alt er klart.

 

Sundbåtferga Framnæs skal bl.a ta oss med på en guidet tur "mellom landa"

 

 

DIS-Kristiansund

"Klæbu seminar "- en kilde for slektsforskere

På siste møtet i DIS-Kristiansund fortalte Astrid Mollan om «Klæbu seminar, et intellektuelt arnested på bygda 1839–1892». Hun brukte boka til Birger Sivertsen som utgangspunkt for foredraget.

Her har nok mange av de som ble «skolelærere» i vårt fylke fått sin utdanning. Jeg vil tro at mange av oss som gransker slekta har funnet en seminarist fra Klæbu.
Klæbu seminar ble senere Levanger Lærerskole

Boka "har bl.a seminarets dimmitend protokoll med navnene på alle 1151 seminarister"

Hele referatet fra møtet.

 

Syndiker innhold