DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøtereferat

Årsmøtet i DIS-Møre og Romsdal lørdag 7. mars 2015 i Ørskog samfunnshus

Terje Misund ønska alle sammen velkomne til Ørskog. Åge Nortun ønska alle velkomne til det 21. årsmøtet i DIS-Møre og Romsdal. Han delte ut blomster til Ove Ramstad som nå går ut av valgkomiteen etter 3 år og til Jarle Tusvik som går ut av styret etter ett år.

Så ble ordet overlatt til Tore Gjære som ga oss 45 min. med Ørskog si historie fra de eldste tider og fram til i dag. Foredrag hadde han kalt "der vegar møtes" og ga oss et godt glimt inn i området si fantastiske historie med bl.a. slaget på Hjørundfjorden og framveksten av ei moderne bygd.

Åge takka ham for foredraget og overrakte ham en flott blomsterbukett. Åge hadde også fått tilsendt en Lille DIS-Bjørn som skal deles ut til personer i de ulike distriktslag, lokale lag og grupper som har gjort en flott innsats over lang tid for sitt lag. Bjørnen ble presentert og det ble en diskusjon om den skulle ha et isflak under seg eller ikke. Det hele endte med at bjørnen havna i hendene på Terje Misund som så fikk beholde den til odel og eie for sitt engasjement i DIS- Vestnes og Ørskog. Han starta opp denne gruppa for 20 år sia og har vært leder i den hele denne tida. En stor takk og applaus til Terje som ble tatt på senga.

Etter foredraget var det pause der vi fikk servert god middag og kaffe.

Til slutt var det ordinært årsmøte med valg, der valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

P.S. Vi ønsker bilder om noen har. Sendes til leder

Jonny Lyngstad 
referent

 

DIS-Rauma

Åpent møte den 10. mars 
 
I avsnittet “Fokus på oldeforeldre” fortalte Rolf Hermann Bjerkeli om sin oldefar, Edvard R. Hole, som kom fra Geiranger og endte opp på Dale på Mittet. Han hadde boklige interesser, og ville helst bli prest, men som enebarn kunne ikke foreldrene godta det. Han skulle drive gården.
Etter 1908 flyttet han med sin familie nær ti ganger. Han døde på Mittet i 1956.
 
11 personer møtte opp og fikk vere med å søke opplysninger om Guro fra Hen både i folketellinger og kirkebøker.
En kort repetisjon av Legacy-programmet fikk vi også tid til.
 
Vi ønsker alle interesserte velkomne til neste møte onsdag 8. april kl 19.

 

 Arvid Håkon Moe
      referent

 

DIS-Rauma

DIS-Rauma er i gang igjen.

Artikkel fra Åndalsnes Avis

 

Åpent møte DIS-Ørskog/Vestnes på Vestnes 27 jan. 2015

For 20 år siden 17.10.1995 ble den første gruppen av DIS-Møre og Romsdal dannet –DIS-ØRSKOG/VESTNES. Den første lederen var Terje Misund fra Ørskog. Etter 20 år er han fortsatt leder. Det står det respekt av. Han har riktignok ønsket utskifting i de siste årene, men det har ikke vært mulig å få noen til å overta.

 

Åpent møte i DIS-Haram 18.11.2014

DIS-Haram medlemsmøte på Vatne tysdag 18. november 2014.

Etter litt lav aktivitet i dei siste par åra, forsøker dei lokale DIS-ane å få ny fart i laget att. Slektsforsking og historie knytt til slektene våre vedkjem eigentlig alle av oss. Altfor ofte ”vaknar” ein ikkje før det er for seint – dei som kunne fortelje er ikkje meir.

Då er det så kjekt å kunne dra nytte av dei viktige resursane som DIS-organisasjonen bygg opp over heile landet – med mange lokale lag. Men det krev stor eigen innsats å få tilbake litt av den historia som vart borte med dei gamle.

Samfunnet og gjer store innsatsar for å digitalisere gamal historie av alle slag. Gjennom DIS-laga lærer ein seg teknikkane til å søkjefram denne historia.Haram laget dekkjer medlemar frå Skodje til Brattvåg og øyane, og endå lengre også for dei som søkjer etter næraste møtestad. Slik hadde vi under møtet i går også besøk frå Ellingsøya – av og til også heilt frå Rekdal.

Og får vi ikkje nok av det, så reiser vi sjølve til DIS-møta som DIS-Ålesund held i Spjelkavik ein gong i månaden.

Løysing av alle verdens problem.

Og på desse møta kan ein verkeleg løyse store verdsproblem, slik vi gjorde det på Vatne i går kveld.  

Problemet var dette – ein over hundre år gamal søknad om Ameriskansk Statsborgarskap – frå personen Bernhard Johan Bredesen som skriv i søknaden at han var født 18.mai 1871 i Myklebost – oppfatta som Myklebost på Harøya. Kanskje ikkje så urimeleg, då han vart gift med Oluffa O. Helland frå Styrkågarden i Hellandshamn i Haram – tvers over ”sundet” frå Harøya. Ho var forresten tante til far til artikkelforfattar. 

 

DIS-Møre og Romsdal tur til Trondheim 31.oktober - 2.november 2014.

Dei slekts – og historie interesserte medlemane av DIS Møre og Romsdal hadde i helga 31.oktober – 2.november  eit av høgdepunkta i året – nemleg ei besøksreise til kollegane i DIS-Sør-Trøndelag i Trondheim.

Reisa var nok ikkje tilfeldig – DIS-Møre og Romsdal har arbeidd i fleire år for å få til nettopp denne turen – i år – i år 2014. For dette året er eit spesielt ”tungt” historieår  – det er 70 år sidan russarane gjekk inn i Finnmark og den tyske nedbrenninga av Finnmark tok til. Finnmarkskrigen vart ei stor katastrofe for Finnmark og Nord-Troms – den tvangsevakuerte befolkninga tapte alt dei hadde. Svært mange vart ført sørover til Trondheim og vidare sørover og utover landet. Mykje av denne historia er no arkivert her – i Statsarkivet Trondheim.

 ”D” for ”DORA”

Og DIS-arane i Trondheim ville sette opp eit besøk til Statsarkivet i Trondheim for besøket frå sør. Arkivet er ”bygd” inn i dei gamle ubåtbunkarane som tyskarane med bruk av krigsfangar bygde i Trondheim – ubåtbasen ”Dora”. Kvifor akkurat namnet ”Dora”. Det kom seg av at det tyske namnet på byen her var ”Drontheim”. Det tyske fonetiske alfabetet for bokstaven ”D” er namnet ”Dora”. Altså ”D” for ”Dora” – ”D”rontheim.

Det historiske bakteppet til hendingane frå 1944 -1945 kunne slik ikkje ha vore meir dramatisk og spennande for oss DIS-ar frå sør – enn å få kome til Trondheim og ubåtbasen Dora. Til desse kolosale byggverka i armert betong som var så kraftige at dei allierte ikkje klarte å øydeleggje dei ved bombing. Dei prøvde ein gong i 1943, men ingen bombe trefte. Etter krigen torde ingen prøve å sprengje dei vekk – dei var for store og solide, der dei låg nær sentrumsområda i Trondheim.

Etter mange 10år kom dei til slutt til nytte – som lagerhallar for mykje av dei arkiva som finst etter hendingane under krigen. Grunna den store massen med betong held dei jamn temperatur.

Men arkiva her i Dora inneheld mykje, mykje meir – frå dei gamle pavebreva skrivne på geiteskinn til dei gamle kyrkjebøkene og emigrantprotokollane – og so vidare om alt som tenkjast kan av både gamal og ny historie. Det var hit til Trondheim at vår reise skulle gå.

Bussen med sjåfør Østrem og Jonny Lyngstad framfor Dora 1. Kontora er bygde på toppen av betongkonstruksjonane.
 

 

Åpent møte DIS-Molde 1-10-2014

Slektsforskning i "nyere tid" 

 

Oktobermøtet i Molde hadde fokus på slektsforskning etter 1910.  Først i kveldens slektshistorie om Anton Olsen Lærem, og så hva som finnes av tilgjengelige kilder etter 1930. 
Det ble sent med godt takket for bursdagspresang i anledning 15 års jubileet i september, en kakespade med DIS-Mold logo.    

 

 

DIS-Molde åpent møte 3.9.2014

DIS-Molde fyller 15 år.

 Eva Hjelen åpnet møtet og minnet om at DIS-Molde ble stiftet i september 1999, det vil si at vi i år kan feire 15-års jubileum. Mange av de som var med og stiftet foreningen er fortsatt aktive medlemmer og flere var til stede på møtet.  

Åge Nortun, og flere av møtedeltakerne, fortalte om stiftelsen av foreningen som etter hvert ble DIS-Molde. 

Som seg hør og bør ble jubileet feiret med kaffe og «15-års kake». 

For at medlemmene i DIS-Molde skal, bli bedre kjent med hverandre ble det fortatt en presentasjonsrunde av møtedeltakerne. 

 

Sommertur DIS-M&R juni 2014

DIS Møre og Romsdal sin sumartur 2014 – 14 juni.

Turen i år gjekk til dei indre fjordbygdene på Sunnmøre, og vart ein fantastisk fin tur i strålande fint ver.  I det oppdelte fjordfylket Møre og Romsdal  er det ikkje heilt enkelt å sette opp ein slik tur – dei som kom lengst vekke frå på Nordmørssida måtte sjølve ordne seg med overnatting i Molde dagen før.  Og med tidleg ferje frå Molde kunne romsdalingane gå på Turistbussen Ålesund ved fergeleiet på Furneset.

 

DIS-Molde Blåtur

Blåtur i DIS-Molde

DIS-Molde avsluttet sesongen med blåtur.  Forslagene var mange og kreative på hvor turen gikk, men ingen hadde rett forslag før vi stod på tunet til Derinngarden på Halåsen i Eide.
Der stod Othild Tjugen og tok i mot.  Hun fortalte om garden, litt om slekt og gårdshistorie.  Og ikke minst om gårdsproduksjonen som er ost. 
Vi fikk servert og smakt på osteproduktene.  Det ble en god, bokstavelig talt, avslutning på denne DIS-sesongen.   For mange av deltakerne var dette ett nytt kortreist mål som fristet til gjentagelse. 

 

Syndiker innhold