DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slekt og Data Molde

Hva vet du om dine forfedres håndverkstradisjoner? 

Gamle håndverkstradisjoner er også viktig i slektsforskningen for å kjennskapet til livet de levde. Mange av disse håndverkene er på vei til å gå i glemmeboken, men det har Norges Husflidslag gjort noe med - Rødlista.

På desembermøtet i Moldegruppa var Anne Juveli Ludvigsen fra Molde Husflidlag invitert for å fortelle om dette prosjektet. Lokallagene i Norges Husflidslag velger selv hvilke teknikker de vil rette oppmerksomheten mot og lære bort før det er for sent. I Møre og Romsdal finner vi disse teknikkene valgt ut. Nye kan komme til.

Du kan se og lese mer fra møtet her

 

Slekt og Data Kristiansund

"Så reiste jeg til Kristiansund".... med grunn

På desembermøtet ble det bestemt møtedatoer og diskutert aktuelle tema for vårhalvåret. 

Det er mange interessante temaer som du som ikke bor i området også kanskje kan ha nytte og glede av.

Her kan dere lese referatet med møtedatoer og aktuelle temaer.

Føg med på møtekalenderen og finn ut når du vil ta en tur. 

 

Julehilsen 2016

 

 

 

 

God Jul og

Godt Nyttår 

ønskes dere alle 

          fra

Styret i Slekt og Data Møre og Romsdal

 

 

 

 

Digitaliserte protokoller

Slekt og Data Vestfold digitaliserer mange lokale kilder, både ved transkribering og skanning, de kan du jo ha god nytte av om du har familie fra dette området. Men de digitaliserer også kilder som er nyttig for oss alle. 

Under de digitaliserte kildene har de et område som heter Norge og her finner vi bl.a eksamenprotokoller fra jordmorskolen i Oslo/Kristiania fra 1818-1922. 
 
På bildet til høyre ser vi at Kristine Pedersdattr Vegsund fra Søndmør har fått attest fra Prosten i Borgund og Romsdals amt betalte for skolegangen. Disse opplysningene er veldig nyttige, på neste side finner du opplysninger om eksamen.
 

Der finnes også en skannet protokoll fra generalkonsulatet i Bilbao i Spania: "Fortegnelse over norkse undersaatter 1908-1970". Her finnes navn både fra Ålesund, Molde og Kristiansund.

Kanskje du finner noen kjente navn i disse protokollene?

 

Slekt og Data Ålesund

Transkribert eller skannet eller begge deler?

På siste møtet i Ålesund fortsatte de med gjennomgang hvordan en bruker folketellingene. De trakk frem et eksempel fra FT 1875,  først transkribert/søkbar versjon og deretter den samme familien i den skannede versjonen. I dette tilfellet var det noe tilleggsinformasjon i den skanneden versjon. 

Så konklusjonen ble at det lurt og nyttig å søke i begge versjonene for ikke å gå glipp av viktig informasjon. Dette gjelder nok flere transkriberte og skannende dokumenter.

Hele kan du lese hele møtereferatet 

 

Gotisk kvarter

Da er nye oppgaver/øvelse i gotisk skrift klar for alle som har lyst til å prøve.

Du finner oppgavene her

 

"Svar" på oppgavene kommer om ca 1 uke.

 

Stormøte/Fellesmøte

Fellesmøte for tillitsvalgte i Møre og Romsdal

Tradisjonen tro ble også i år avholdt Stormøte/Felles møte - 12. nov. på Eide. Disse møtene er viktig for å dele kunnskap og erfaringer og ikke minst møte likesinnende.
Hver gruppe og lokal lag var representert ved minst 2 personer. I tillegg styret med varamenn og de andre
ulike verv. Se liste i referatet.

Saksliste:

 • Velkommen
 • Kort rapport fra hver lokalgruppe – 3 min. pr. gruppe 
 • Økonomisk rapport – Grasrotandelen
 • SFD og andre arrangementer
  PAUSE
 • Ref. fra lederkonferanse 15–16. okt.
 • Vi ser framover – vår strategi for de neste årene
  Årsmøte - tid og sted
  Sommerturen - dato i juni
 • Office 365

​Her kan dere lese referatet

 

Slekt og Data Molde

Hva inneholder et skifte og hvordan er det bygd opp?

På novembermøtet i Molde var det som før omtalt «helaften med Jonny L».
Som vanlig hadde han mye å fortelle. Han viste forsamlingen bl.a hvordan et skifte er oppbygd - og slik har det vært gjort i flere hundrede år. Malen/rekkefølgen for skifter ser du under.

 

SFD i Ålesund - foredrag om jubileumsprosjektet "Opp i halsen"

"Opp i halsen" – en jubileumsmarkering og hyllest til «DIS-gjengen» for digitalisering av foto fra FylkesFOTOarkivet.                                                                                                                                            Klikk på bildet for å få det større

Siden høsten 2000 har medlemmer fra DIS-Ålesund (nå Slekt og Data) møttes hver uke til digitalisering og registrering av bilder – over 13 000 – fra Ålesund og Sunnmøre. Dette har ført til en stor nettbase – FylkesFOTOarkivet – som vi alle kan ha glede av.

«DIS-gjengen» arbeider denne høsten med egen jubileumsforestilling som er blitt kaldt «Opp i halsen». Fra den store nettbasen skal de velge ut bilder av personer med diverse pynt oppe i halsen – hva pynta de seg med rundt halsen da de skulle bli tatt bilder av?

På Slektsforskerdagen i Ålesund fortalte Ragnar Albertsen, fra FylkesFOTOarkivet Møre og Romsdal om prosjektet og presenterte dugnadsgjengen som har gjort en stor innsats i alle disse årene.                                                                                                                 
Albertsen oppfordret alle som er interessert i å delta i arbeidet med digitalisering og registrering om å ta kontakt. Hjemmesiden deres finner du på http://www.sedak.no/ffarkiv/

Her kan du lese hele referatet fra Slektsforskerdagen.

 

Slekt og Data Rauma

Hvilke kilder for slektsforskning finnes etter siste folketelling og etter at kirkebøkene er sperret pga klausuler?

Dette var tema på det åpne møtet i Raumagruppen i går.
Leder for Slekt og Data Molde, Eva Hjelen, har i ca 1 ½ år vært på besøk i de fleste lag og grupper i Møre og Romsdal og fortalt historien «Hvem var Anton Olsen»? Nå var det Rauma sin tur og som Eva sa «nå har Anton kommet hjem» og «case closed».

En henvendelse om hjelp til å finne «farfar Anton og evt. levende slektninger» utviklet seg til en case som viser tradisjonelle og alternative kilder frem til i dag. Og konklusjon på henvendelsen? Riktig Anton Olsen ble funnet, han var født og bosatt i Grytten prestegjeld (Rauma kommune), men det finnes i dag ingen levende slektninger.

Eva er også koordinator for kilderegistrering i Møre og Romsdal og etter kaffepausen ga hun en innføring(opplæring) og veiledning i bruk av registreringsprogrammet Augustus.
I Rauma er det satt i gang et bygdebokprosjekt og får å realisere det må alle kirkebøkene for Grytten prestegjeld og deler av Veøy (Vågstranda) transkriberes først. Flere er nå i gang med dette, både medlemmer av Slekt og Data Rauma, Rauma historielag og andre frivillige.

Så da ble det «helaften med Eva» i Rauma i går kveld.

 

Syndiker innhold