DIS-Norge
 
  English Norsk  

Styret i Slekt og Data Møre og Romsdal

Årsmøtet ble avholdt 11. mars og Åge Nortun ble gjenvalgt som leder.

Som mange ser er det ingen nye "ansikt" i styret. Arnstein Slinning ble gjenvalgt som styremedlem, mens Jonny Lyngstad som tidligere har vært varamedlem ble valgt til styremedlem.
Varamedlemmene var ikke tilstede, men Henrik Schmidt ble gjenvalgt og Jon Kr. Schnell fra Sunndal ble valgt som nytt varamedlem. 

Styret konstituerte seg like etter årsmøtet:
Nestleder: Liv S. Skramstad 
Sekretær: Jonny Lyngstad                                                                                                                                 Kasserer: Britt Iren Neergård
Styremedlem: Arnstein Slinning                                                                                                                                                  Foto: Arnfinn Orvik

 

Slekt og Data Ålesund

Har du 149 000 personer i slektsdatabasen din?

Det har Harald Tronstad - pr. i dag. 

I februarmøtet fortalte han oss om sitt arbeid. Ikke unaturlig er en av de registrerte hans farfar. 
Han utvandret til Amerika.
Gjennom kveldens tilmålte tid fikk vi et innblikk i hvilket arbeid og gleder slektsarbeidet har gitt han, og samtidig fikk vi et innblikk i farfarens ferd.

 

Her kan du lese hele møtereferatet

 

Slekt og Data Kristiansund

Leter du etter slekt i Kristiansund kommer du ikke utenom ETC-arkivet - en flott kilde

S&D Kristiansund hadde på siste månedsmøte hovedtema om arkivet etter lokalhistorikeren Einar Thurn Christensen - ETC. Han skal ha skrevet 23 bøker og ca. 1000 artikler om lokalhistoriske emner  og slekter - du finner mer om hva han har utrettet i denne artikkelen.

I aug. 2014 ble samlingene hans lagt ut på nett i skannet form. Avisa Tidens Krav sier at dette er det nærmeste byen kommer en bygdebok.  

Nå kan du sitte hjemme i din egen stue og bla i bøkene hans - oversikten over innholdet finner du ved å klikke på bildet.

 

Hele møtereferatet

 

Slekt og Data Ørskog/Vestnes

Alle kirkebøker for Ørskog prestegjeld som er skannet, er nå transkribert

Terje Misund i Slekt og Data Ø/V skriver følgenede om prosjektet:

Ørskog Historielag har mange jern i ilden gjennom mange år og gir ut årsskrift hvert høst. Lagets leder gjennom mange år Tore Gjære tok i 2003 inaktiv til å transkribere kirkebøkene. De første bøkene er fra 1720 og omhandler Stranda, Stordal og Ørskog sokn fram til 1759 da Stranda og Stordal ble eget prestegjeld. Ørskog og Sykkylven har felles bøker heil fram til 1877.

Den som tok oppfordringen å starte å skrive av bøkene er Ole Øystein Nybø. Registreringen av den første var fra papir og inn i Augustus. Ole Øystein har i det alt vesentlige skreve inn i alt 11 bøker. Alt er registrert, - nesten hver bokstav, også det som ikke kan skrives i Augustus – kirkelige og verdslige handlinger som presten førte inn. Alt arbeidet representerer flere årsverk.

Flere fra Ørskog Historielag og (DIS) Slekt og Data Ørskog/Vestnes har gjennom 13 år korrekturlest alle 11 bøkene med fast møtekvelder hver mandag, dog med en lang sommerferie.

Pr .dags dato er alt sendt inn via Slekt og Data MR, ved kildekoordinator, men ikke alt kommet på Digitalarkivet. Regner med at dette er et av de først prestegjeld med en komplett avskriving av det som er tilgjengelig som scannet. I Ørskog er det 3 eller4 bøker som ikke er innsendt, men utskrevet. Fra 2011 er «kirkeboka» ført på nett!

I januar 2017 markerte Ørskog Historielag dette med en sammenkomst med kake, blomster og heder til Ole Øystein og co. 

Ole Øystein Nybø er tidligere tildelt Slekt og Data Møre og Romsdal sin Lille-bjørn for sitt arbeide. 

 

 

Slekt og Data Kristiansund

Savner du noen gravminner i Kristiansund? 

På siste møtet i Kristiansund hadde de en oppsummeringa over registreringa for kirkegårdene i kommunen. Her er det mange frivillige som jobber for å få disse gravminnene ut på gravminneportalen til glede for oss slektsforskere.

  • Frei: Einar Tøvik har fotografert alt og vil også ta Bolgen gravsted
  • Gomalandet: der er det meste gjort, Magne Lervik og Tor Olav Teige fullfører her
  • Nordlandet: Morten Breivik fullfører
  • Innlandet: fullføres av Tore Kristiansen, eventuelt i samarbeid med andre


Her kan du lese hele referatet.

 

Slekt og Data Ålesund

"Pryleprotokoller" - finnes det? 

Det gjør det så absolutt. Er du spent på om du kan finne hittil ukjente opplysninger i de protokollene?

På januarmøtet i Ålesund ga Gunnar Morsund, IKA Møre og Romsdal, oss et innblikk i hva de kan hjelpe oss slektsforskere med. Det var tydeligvis mangt og mye. Morsund tok noen eksempler på protokoller som det kan gis tilgang til - som karakter- og pryleprotokoller.
Kontakt IKA for å spørre om de kan hjelpe deg! 

 

Her kan du lese hele møtereferatet

 

Årsmøte Slekt og Data Møre og Romsdal

Slekt og Data Møre og Romsdals årsmøte 2017 avholdes i Molde 11. mars.

Program, saksliste og årsmøtedokumenter blir lagt ut etter hvert som de er ferdige og senest to uker før årsmøtet. Du vil finne de under Årsmøter på hjemmesiden til Slekt og Data Møre og Romsdal eller ved å bruke denne snarveien. Du må være medlem og innlogget for å få tilgang til årsmøtedokumentene.

Møtet er åpne for alle, men kun medlemmer har stemmerett. Det er mulig å tegne medlemskap før årsmøtet starter.

Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for et annet medlem. For øvrig har de frammøtte én stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomité.

Frist for innsendelse av forslag til saker som skal behandles på årsmøtet er 11. februar
Forslag sendes til leder@mr.slektogdata.no

 

Før årsmøtet vil det bli et lokalhistorisk foredrag.

 

Styret

 

Slekt og Data Ålesund

Nytt møtelokale i S&D Ålesund

Ålesundsgruppa har hatt et økende oppmøte i høst og nå har de vokst ut av møtelokalet sitt. Å det er jo en gledelig nyhet.

Fra mandag 30. januar blir møtene holdt på Borgund videregående skole.

Her finner kart over området og møtelokalet.

 

Slekt og Data Molde

Årsmøtet for Slekt og Data Molde avholdes 1. februar kl 18.00 på Molde Videregående skole.

Du finner årsmøtedokumentene ved å gå inn på S&D Molde > Årsmøte eller du kan bruke denne snarveien

 

Slekt og Data Smøla

Nytt møtelokale for Smølagruppa - Ole Soleims minne

S&D Smøla har fått nytt møtelokale i kjelleretasjen i Ole Soleims minne. Det er Smøla historielag som disponerer kjelleretasjen til arkiv og møterom og S&D har inngått en avtale med de.

Huset ligger 8 km fra Edøy fergekai og leder i S&D Smøla Karle Gjernes forteller:

Opprinneleg var dette eit hus som tyskarane sette opp på Edøya under 2. verdskrig. Da var det ei tysk offisersbrakke. Etter krigen fekk Edøy kommune dette som kommunehus som ein form for krigsskadeerstatning og flytta det til Innsmøla. Edøy kommune hadde det som kommunehus fram til 1960 da Edøy gjekk saman med Brattvær og Hopen til Smøla kommune.

Litt om årets første møte kan dere lese her.

 

Syndiker innhold