DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slekt og Data, Møre og Romsdals sommertur 2016

Slekt og Data, Kristiansund og Møre og Romsdal inviterer til byvandring i Kristiansund 4. juni.

Program:

10.00-11.30: Vandring på sydsiden i Vågen til Mellomverftet

11.30-12.30: Lunsj på Kaffebrenneriet

12.30-13.00: Vandring på nordsida av Vågen fra Kaffebrenneriet til pontong Milnbrygga

13.00-15.00: Cruise med sundbåtferga på havna og Bolgasvaet til Vestbase

15.00-16.00: Middag på Dødeladen (ovnsbakt klippfisk eller helstekt entrecote)

 

DIS-Møre og Romsdals sommertur 2016

"Byvandring" i Kristiansund 4. juni er målet for årets sommertur.

I år det det Kristiansund sin tur å vise fram byen sin (neste år er det Ålesund)

DIS-Kristiansund har lagt frem en meget flott plan for turen, men det gjenstår noen avklaringer.
Det blir mye spennende å se og høre så sett av dagen nå!

Mer informasjon om turen og påmelding kommer så snart alt er klart.

 

Sundbåtferga Framnæs skal bl.a ta oss med på en guidet tur "mellom landa"

 

 

DIS-Smøla

DIS-møte på Smøla 18.februar 2016. Godt opmøte med 10 personar. (Det er 15 registrerte medlemmer på Smøla


 

 

DIS-Smøla

Smøla folkebibliotek arrangerte kurs for nybegynnere i slektsforskning 1. og 2. desember

Kursholderne Gunnar Morsund og Arnstein Slinning gjennomførte eit vellykka slektsforskarkurs. DIS-Smøla var med som medhjelpere. Det var god deltakelse med 12 stk. den første kvelden og 11 stk. den andre kvelden. Kursholderne satt også på biblioteket 2. desember og ga individuell rettleiing

Kursholderne: Arnstein Slinning og Gunnar Morsund

 

 

     

 

 

DIS-Norges eldste medlem?

En av våre eldste medlemmer, Jakob Stavik, er fortsatt aktiv i en alder av 96 år. Nå vil han ta DNA test: «best før det blir for sent» sier han.

Personalia
Jakob Stavik ble født i Stavik i Fræna i 1919. Han var eldst av fire søsken og hadde en god barndom, men det var ingen overflod. Faren solgte gården i Stavik og tok over morfarens gård på Skriverhaugen i Bud og familien flyttet dit i 1924. Faren var fisker. I tillegg drev han gården til en forretningsmann i Bud. Det ble lite penger av det. Lønna var stort sett at han kunne ta ut varer som familien trengte for å forsørge seg.

Etter at Jakob fikk prestehanda, (ble konfirmert) hadde han bare tilfeldige jobber i 2 år. Det var dårlige tider og lite arbeid å få. Som 17-åring, i 1936, fikk han sin første faste jobb. Det var som kokk og maskinassistent på en fraktebåt. Ukelønna var på 15,00 kr. Han byttet båt etter 2 år og fikk nå 20 kr. uken. Det ble fraktefart i ca. 12 år. Da bestemte han seg for at han måtte ha en utdanning.

Jakob flyttet til Molde og begynte på Bolsønes Verft A/S. Han jobbet der i 4 år for å skaffe seg verkstedpraksis. Han var avhengig av å ha det for å komme inn på maskinistskolen i Ålesund. Etter å ha fullført skolen reiste han i utenriksfart i 3 år. Da var det enten å ta mer skole og fortsette i utenriksfarten eller å velge en ny vei.

Jakob sluttet med sjølivet og fikk seg jobb på Bolsønes Verft A/S. Han ble på verftet til 1984, da verftet gikk konkurs. Deretter ble det jobb på Brunvoll Motorfabrikk A/S til han tok ut pensjon i 1987. 

Jakob giftet seg i 1951, og han og kona fikk 2 døtre og en sønn sammen. Kona gikk bort i 2003. Han har siden bodd alene og det gjør han uten hjelp den dag i dag.

Slektsforskeren våkner
«Jeg har alltid vært interessert i historie», sier Jakob, «men ikke noe særlig interesse for slektsforskning. Det kom ved en ren tilfeldighet. Jeg og broren min kom i en samtale til å snakke om at bestefar ofte hadde snakket om en Lasse Larsen Hollingen, og vi lurte på hva slags kar dette var. Jeg bestemte meg for å finne ut dette og da var det gjort. 

 

DIS-Kristiansund

DIS-Møre og Romsdal representert ved Åge Nortun og Britt Iren Neergård var på besøk Åge Nortun og Eva Hjelen hos DIS-Kristiansund i går for å snakke om organisering av lokale grupper og lag.

Man ønsker at 3-4 stk kan gå sammen og lede en gruppe slik at oppgaver kan
fordeles på flere og unngå at en person drar hele lasset alene. Etter informasjon av Åge Nortun om hvordan det gjøres i noen grupper og lokallag rundt om i Møre og Romsdal, sa tre av de tilstedeværende seg villig til i første omgang være en slik gruppe for DIS-Kristiansund; Astrid Mollan, Tor Olav Teige og Herlof Ødegaard.

Det blir kalt inn til møte siste mandagen i november og så planlegges det videre derfra.

 

DIS-Molde

På åpent møte i DIS-Molde 14. oktober var vær og værtegn etter måne og primstav kveldens hovedtema ved Ivar Hol.  I oldekvarteret hadde Randi Ingunn Selnes en sterk historie om sin oldeforeldre. 

Vær og værtegn etter måne og primstavIvar Hoel med almanakk og primstav holder foredrag i DIS-Molde
Ivar Hol fortalte hvordan forfedrene ved hjelp av værtegn, månefase, almanakk og primstav spådde hvordan været ville bli på kort og litt lengre sikt. Mange av disse værtegnene var ganske treffsikre, andre mer usikre og noen også blandet opp med gammel overtro. 
Ivar Hol gjennomgikk også tegnene på primstaven og hva disse betydde for forfedrene i den praktiske hverdag. 

Olde-kvarteret
Randi Ingunn Selnes tok utgangspunkt i sin oldemor, Andrine Jakobsdatter (1840 – 1921), som bodde på Skåla/Ulleland. Hun fortalte om hennes familie og slekt gjennom flere generasjoner og de utfordringer de møtte i hverdagen. En hverdag preget av slit og hardt arbeid, oppturer og nedturer og høy barnedødelighet. Randi Ingunn Selnes brukte PowerPoint i sin framføring og viste bilder av personer og gårder m.m. som hun omtalte i framføringen. 

 

DIS-Molde

På åpent møte 02.sept. var gamle slektsbilder og DNA i slektsforskning hovedtema.
Fortellingen om oldeforeldre ble det også tid til.

Gamle bilder ved Solveig Eik
Solveig Eik hadde satt tittelen «Gamle bilder fra 1860-år til ca. 1900 + noen til» på sitt foredrag. 
Hun viste et rikt utvalgt av bilder av personer som var slekt og familie, innflyttere, eller på annen
måte hadde tilknytning til Sekken. Hun fortalte interessante livshistorier for flere av disse.Selv om
flere av bildene var godt over 100 år gamle, hadde de overraskende god kvalitet.

Olde-kvarteret
Åge Nortun fortalte fra  livshistorien til to av sine oldeforeldre på Gossen («Rabben» og «Nerbø»).
Dette var to personer som av legning var svært forskjellige, men driftige og foretaksomme og sammen
skapte de utvikling og aktivitet innen fiske, fiskemottak og gårdsdrift.

DNA i slektsforskning 
Eva Hjelen viste til DNA blir et stadig mer aktuelt tema i slektsforskning.
Hun har innhentet sin egen DNA-profil som viser hvor i verden hun har sammenfallende DNA med
folkegrupper. Det er flere selskaper som på  internett tilbyr DNA-tester.
Hun og Johnny viste hvordan en kan gå fram for å bestille slike tester. 
Dette er et tema som sikkert vil komme opp i flere sammenhenger i tiden framover.

Ref P.L​

 

DIS-Sunndal

DIS-Sunndal hadde sitt første møte etter sommeren 3.sep. Til tross for en flott høstkveld med sommertemperatur, møtte 10 personer.

Leder Ola Jakobsen tok et tilbakeblikk på hva de hadde fått gjort siden gruppa kom igang igjen ved nyttår. De har hatt et variert program på møtene. Flere av medlemmene har vært/er engasjert i reg. av gravstedene i prestegjeldet. Der er de to siste av 8 gravsteder under arbeid. Gruppa har også medlemmer fra Nesset hvor to medl. har sagt seg villg til å reg to av de tre ureg. som er igjen (av 6)

Hovedemne denne første kvelden var orientering om registreringa av FT 1875 ved Tor Ålbu.
Han har siden i vinter/vår registrert 1212 bosted (gårder) og 8842 personer. Han reg. først Rindal som allerede er lagt ut på RHD, som du kan søke i. Han har også reg. ferdig Surnadal som vil bli lagt ut snart. Det er heller ikke lenge før han er ferdig med Stangvik prestegjeld. Tor oppfordret de oppmøtte til å delta på denne dugnaden og han ønsket da spesielt at noen ville reg Sunndal og Øksendal.

Selvfølgelig var det "kaffe med noe attåt".

Deretter var det en runde med å fortelle hva den enkelte jobbet med eller var opptatt av. Hva ønsket medlemmene skulle tas opp på høstmøtene?

 

DIS-Rauma

Onsdag 10. juni, i lett duskregn tok DIS-Rauma turen til Nordre Flatmark gard.
Der venta Per Knut Bersås oss med ei rørande historie om garden og folket. Om busetnad, kyrkje og kamp mot naturkreftene. Vi fekk høyre om snøraset som utsletta heile barneflokken på fem, og om livet på garden vidare.
Per er ei levande kjelde full av kunnskap, historier og forteljarglede.

Etter vandringa langs kongevegen frå gamletunet, til den gamle kyrkjegarden og nordover frodige jorde, vart vi bedne inn i “gamlehuset”. Der hadde Synnøve, kona på garden, dekka bord og ordna med varm kaffi/te til heile flokken. Biteti hadde vi med.

Og Per kunne halde fram forteljinga han hadde teke oss med inn i oppe ved Kors gamle kyrkjegard. Kvelden gjekk fort.
Dette skulle mange fleire vore med på.

Nordre Flatmark gard ligg heilt inntil E-136. Opplevinga er verd ein lang pause i turen gjennom Romsdalen. Sving av mellom dei vakre blomane i vegkanten. Gå opp til kyrkjegarden og la ettertanken få plass.
De vil kjenne at de er velkomne.

Arvid Håkon Moe

 

Syndiker innhold