DIS-Norge
 
  English Norsk  

Manntall og "tellinger"

Registrert av Trygve Berge.
Ikke lest korrektur

Registrert av Tore Kristiansen.
Korrektur