DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kilderegistrering

Kilderegistreringsgruppa

Gruppa har som regel møte tredje torsdag i hver månad utenom juni, juli og desember. På grunn av fridager i mai kan møtedagen der bli endra/falle ut. Møteplass er Molde videregående skole.
Sjå oppdatert oversikt under
aktivitetar.

Gruppa digitaliserer gamle dokument, i hovedsak kirkebøker fra Møre og Romsdal, som i dag ligg som skanna dokument på internett.

Stort sett er det 3-4 personar som møter hver gang og et par som møter av og til. Vi ønsker at flere vil delta i dette arbeidet. Dersom du har tid og er interessert, ta kontakt med Eva Hjelen for mer informasjon. Du treng ikke være særleg god til å lese gotisk skrift, da de fleste dokumenta er fra 1850 og utover.

Dette arbeidet er svært nyttig for alle slektsforskerer. Når arbeidet er lagt ut på nett, kan alle søke direkte etter person.

Her er et par bilder fra et av møtene:

 

 

 

 

Foto: Åge Nortun