DIS-Norge
 
  English Norsk  

Heder og ære

På årsmøtet takket vi også de tre som ikke ønsket gjenvalg.

Fra venstre:
Liv Mari Misund har vært i valgkomitéen i tre år.

Borgny Aakvik Vorpbukt ble valgt inn som styremedlem i 2011 og har vært sekretær.

Bjørg Hovde ble valgt som revisor i 2010.

Vi takker alle tre for deres "bidrag".

                                                                                                                                   Foto: Arnfinn Orvik