DIS-Norge
 
  English Norsk  

Gravminneregistrering

Gravminneregistrering har vært et satsningsområde for DIS-Norge siden 2004. I databasen, som er tilgjengelig for alle, hadde vi per november 2010 litt over 2.1 millioner gravminner registrert og nesten 1million gravminner med bilde.

Formålet med gravminneregistreringa er å gjøre det lettere for slektsforskere å finne ut hvor navngitte personer er gravlagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger (f.eks. enslige og barnløse) når muntlige kilder eller nyere kirkebøker ikke er tilgjengelige.

Les nærmere om retningslinjer og organisering for hvordan vi gjør det.

I Møre og Romsdal er Thor Stabell Muri i Midsund koordinator for arbeidet, tlf 901 58 791.

Har du lyst til å være med i dette arbeidet? Du kan begynne med det gravstedet som er ledig i ditt nærområde. Men ta kontakt med Thor Olav Muri først, og spør. For kanskje noen allerede er i gang med akkurat det gravstedet du har tenkt å begynne på.

I Møre og Romsdal har en rekke kirkeverger også lagt ut sine databaser (minus det som ikke skal ut på internett) over gravminnene i sine kommuner. Der slipper vi å registrere navnene, men fotografier av gravminnene trenger vi å få tatt.

Lenke til databasen over gravminnene i Møre og Romsdal. For noen kommuner er alt lagt ut, mens for andre kommuner er det bare enkelte gravsteder. Og for noen kommuner mangler vi innsendinger.

Det er også flere kirkeverger som kommer til å sende sine databaser. Der vi ikke får dem. må vi også skrive av navnene på gravminnene i tillegg til at vi fotograferer dem.

Sjekk DIS-Norges database over gravminner.