DIS-Norge
 
  English Norsk  

Gotisk kvarter

Greier du å lese dette? Her får du trening i å tyde gotisk skrift.

Jonny L er i gang igjen med sine gotiske kvarter på månedsmøtene i Molde. Det er lov for alle å prøve seg. 
Forslag til tekst blir presentert 2 .nov. på møtet i Molde, og "riktig svar" blir også lagt ut her på hjemmesiden.
Ikke bli fortvila dersom du ikke får til alt. 

Her er de to første oppgavene som han ønsker at du prøver deg på i forkant. 

Denne gangen skal dere særlig prøve dere på s-er og h-er

Klikk på bildene for å forstørre de. Tekstfilen på høyre side kan dere da skrive ut

1) Kirkebok for Grytten


 

 

2) Presteattest/Flytteattest fra Nordmøre.