DIS-Norge
 
  English Norsk  

Gotisk kvarter

Alle bilder må klikkes på for og bli større og leses 

Her vil det hver måned komme små oppgaver i gotisk som dere kan bruke som øvingsoppgaver.
Dere vil også finne den transkriberte versjonen her ca. 1 uke etter at oppgaven er lagt ut.

Oppgavene er laga og transkribert av Jonny Lyngstad.
Kom gjerne med kommentarer.

 

2016 2012 2011

Desember

Oppgaver

Transkribering

   

November
Oppgave (1 og 2)

Transkribert, oppg. 1
Transkribert, oppg. 2

januar

februar

mars

april

oktober

2 mars

6 april

4 mai

1 juni

27 september