DIS-Norge
 
  English Norsk  

Fellesmøte på Eide 9 november 2013

 

SAKSLISTE FOR FELLESMØTE PÅ EIDE

lørdag 09 november 2013 fra kl. 10.15.

 

 

 

1. Åge ønsker velkommen                                                                 Kl. 10.15 - 10.20

 

2. Kort rapport fra hver lokalgruppe - 3 min. pr. gruppe                          Kl. 10.20 - 11.00

 

3. Vi ser framover – diskusjon om vår strategi for de neste åra – Åge       Kl. 11.00 - 12.00

 

4. Vi tar en pause med god mat og prat                                              Kl. 12.00 - 13.00

 

5. Våre hjemmesider – Liv Sølvi Skramstad og Tore Sylthe                      Kl. 13.00 - 13.30

 

6. Slektsforskerdagen – erfaringer fra årets dag – Åge m/fl                     Kl. 13.30 – 14.15

 

7. Neste års tema for SFD + ref. lederkonferanse 2. - 3. nov. – Jonny      Kl. 14.15 – 14.30

 

8. Økonomisk rapport - Grasrotandelen – Britt Iren                                Kl. 14.30 – 14.45

 

9. Kurs og opplæring - Åge                                                                Kl. 14.45 – 16.00

 

Vi skal også bestemme tid og sted for årsmøtet til våren. I år ble det avholdt 16/3 på Surnadal 

Forslag 1/3, 8/3, 15,3, 22/3 eller 29/3 2014 i Romsdal