DIS-Norge
 
  English Norsk  

Fellesmøte for alle gruppene, Eide 9-11-2013

DIS-MØRE OG ROMSDAL FELLESMØTE FOR ALLE GRUPPENE PÅ EIDE

Lørdag 9. november 2013 ble årets «Stormøte» i DIS Møre og Romsdal avholdt på Eide. Det var 24 fremmøtte fra avdelingene i Molde, Ålesund/Sula, Kristiansund, Rauma, Smøla, Aukra og Ørskog/Vestnes.  

Åge Nortun ledet møtet med god hjelp av Johnny Lyngstad og flere.

Distriktslagets planer for 2014 ble gjennomgått og drøftet.

Deretter ble erfaringene fra årets Slektsforskerdag 26. oktober gjennomgått. Både oppmøte og faglig innhold ble vurdert som vellykket og foredragene svært interessante. Planer og tema for neste års slektsforskerdag ble diskutert og muligheten for å arrangere Slektsforskerdag flere steder i fylket neste år.

Det ble informert om nyheter på DIS-Møre og Romsdal sine internettsider.

Planer for kurs fremover ble lagt frem, både kurs i registrering av kirkebøker for digitalisering og kurs i praktisk slektsforskning på ulike nivå. Kursledere blir nå kurset. Noen kursplaner er ferdig utarbeidet mens andre kursplaner er under utarbeidelse.
 

Kriterier for å arrangere kurs ble tatt opp. Godkjente kurskompendier samt begrensninger på største og minste antall kursdeltagere, pris på kursene, søknad om støtte og bindende påmelding ble vedtatt og mulige oppfølgingskurs ble også skissert.
 

Økonomien i DIS Møre og Romsdal ble beskrevet som sunn.

Programmet for dagen var tettpakket fra klokka 10.00 til 16.00 med et par pauser for bespisning og frisk luft. Det ble gitt mange engasjerte og interessante innspill og tips fra møtedeltagerne og møtelederne til inspirasjon og ny innsats videre fremover i våre lokale lag.

 

Vi takker leder og styret for en lærerik og fin dag.

Jorun Sandøy