DIS-Norge
 
  English Norsk  

DNA

Har du tatt DNA-test og har problemer med å forstå resultatet? Eller lurer du på å ta en test? 

Slekt og Data sentralt anbefaler at alle distriktslag har en DNA-koordinator hvis oppgave vil være å bistå distriktslagets medlemmer i forståelse/tolking av DNA-testen de har tatt. Den som eventuelt kunne tenke seg en slik oppgave vil få kurs/opplæring sentralt. Det har vist seg å være vanskelig å finne denne personen. Styret i S&D Møre og Romsdal har henvendt seg til alle gruppe- og lagledere uten positivt resultat. Vi har også prøvd å rekruttere utenom vår medlemsmasse, men ingen har meldt seg.

Er du interessert i en slik oppgave? Ta kontakt med leder@mr.slektogdata.no

Kurs?
Det er ganske mange av våre medlemmer som har tatt DNA-test. Når svaret på testen foreligger er det ikke så lett å forstå hva det betyr og de oppdager kanskje at de ikke har tatt den testen de burde ha tatt. Mange er misfornøyd med dette og spør om styret kan hjelpe.

Det er noen lokallag og grupper som har prøvd å få «eksperter» på DNA til å hjelpe seg, men det kan bli dyrt. Vi lufter derfor ideen om at distriktslagets styre prøver å organisere et kurs sentralt i Møre og Romsdal en lørdag, eller en hel helg. Kursholder vil være en «ekspert» på DNA-testing.

Vi må undersøke hva et slik kurs vil koste, evt. må deltagerne betale litt hver. Før vi innhenter totalkostnader for et slik arrangement vil vi vite om det er nok interesse blant medlemmene. Om det blir aktuelt kommer vi tilbake til tid, sted og evt pris.

Dette skrivet er ment som påmelding – ikke bindende –  til leder@mr.slektogdata.no

for styret

Åge Nortun, leder