DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Rauma

Åpent møte/medlemsmøte 8 april

En flott DIS-kveld i biblioteket med 14 ivrige deltakere.

"Fokus på oldeforeldre"
Bjørn Mære hadde et interessant innlegg om sin oldefar fra Mære i Trøndelag.
En livshistorie med skiftende innhold. Barnedød, eneansvar for småbarn som ble satt bort, emmigrasjon uten særlig hell, ny familie og stor barneflokk. Og endelig som strandsitter på Røra/Hylla på Inderøya.
I det hele en skjebne fra andre halvdel av 1800-tallet.

Etter kaffien og praten fortsatte vi med eget arbeid med god hjelp, råd og tips fra sidelinjen. Alltid noen som har smarte og praktiske tips både om søking, tolking og programbruk.

Ref.
Arvid