DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Rauma

Åpent møte den 10. mars 
 
I avsnittet “Fokus på oldeforeldre” fortalte Rolf Hermann Bjerkeli om sin oldefar, Edvard R. Hole, som kom fra Geiranger og endte opp på Dale på Mittet. Han hadde boklige interesser, og ville helst bli prest, men som enebarn kunne ikke foreldrene godta det. Han skulle drive gården.
Etter 1908 flyttet han med sin familie nær ti ganger. Han døde på Mittet i 1956.
 
11 personer møtte opp og fikk vere med å søke opplysninger om Guro fra Hen både i folketellinger og kirkebøker.
En kort repetisjon av Legacy-programmet fikk vi også tid til.
 
Vi ønsker alle interesserte velkomne til neste møte onsdag 8. april kl 19.

 

 Arvid Håkon Moe
      referent