DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Molde åpent møte 7. mai 2014

Åpent møte DIS-Molde 7.mai 2014. 

Fokus på 1814  

DIS-Molde hadde fokus på 1814 på sitt mai-møtet.  Men først var det applaus for Åge Nortun som fikk hedersbevisningen DIS-bjørnen på DIS sitt landsmøte i april. 
I anledning 200-års jubileet var det gjort ekstra stas denne gangen, fint pynta langbord og ikke minst kaker laget ut fra 1814-oppskrifter - korinterkage og citronkage.  Kaker og jubileum ble flott oppfulgt av kveldens tre 1814-innlegg. 

Molde 1814 

Rolf Strand viste i sitt foredrag kart og bilder fra Molde fra tiden rundt 1814. Selve bykjernen var den gang liten i utstrekning, bare ca. 2000 m (langs fjorden) x 400 m (oppover Molde-lia). Det vil i dagens bybilde si området om lag fra Seilet hotell til Glamox. Folketallet var ca. 800. Strand orienterte om veger, gater og bygninger. Kirken, Reknes hospital og andre offentlige bygninger hadde en sentral plass i bybilde. Langs sjøsiden var det et stort antall sjøboder og naust. Det er bare 2-3 bygningen fra den tiden som kan påvises i dag.  

Molde by var utpekt til å velge 1 representant til riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Den 11.03.1814 ble byfogd Frederich Motzfeldt valgt som byens utsending.  

1814-kvarteret 

Kerstin Løkset fortalte om sin oldefar Matias Larsen og hans forfedre fra Sunndal på 1700-tallet. 

Forfedre av Matias Larsen flyttet rundt 1790 til Fostervoll på Osmarka og etablerte seg der. En av forfedrene var med å utforme «Tingvoll-dokumentet» 18.03.1814 som var brev til regenten i forkant av riksforsamlingen på Eidsvoll. 

Gotisk kvarter 

Jonny Lyngstad fortalte om edsavleggelser og valg av utsendinger til riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 som foregikk i regi av kirken. Digitalatkivet/kirkebøkene har opptegnelser fra disse valgene. Det ble vist en del eksempler, bl.a. fra Molde kirke, Kvernes kirke og Bolsøy kirke. 

Godt over 30 stykker møtte.