DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Molde åpent møte 3.9.2014

DIS-Molde fyller 15 år.

 Eva Hjelen åpnet møtet og minnet om at DIS-Molde ble stiftet i september 1999, det vil si at vi i år kan feire 15-års jubileum. Mange av de som var med og stiftet foreningen er fortsatt aktive medlemmer og flere var til stede på møtet.  

Åge Nortun, og flere av møtedeltakerne, fortalte om stiftelsen av foreningen som etter hvert ble DIS-Molde. 

Som seg hør og bør ble jubileet feiret med kaffe og «15-års kake». 

For at medlemmene i DIS-Molde skal, bli bedre kjent med hverandre ble det fortatt en presentasjonsrunde av møtedeltakerne. 

Gotisk kvarter. Johnny Lyngstad presenterte flere eksempler på «presteattester» og «flytteattester» skrevet av prester i 1770-årene og 1870. Disse attestene gir interessant informasjon om enkeltpersoner, men kan være vanskelig å tyde da de ofte er skrevet på en blanding av datidens «norsk/dansk» og latin. Også utformingen av flere norske bokstaver var annerledes den gang enn nå. Johnny Lyngstad minnet om at «øving gjør mester» og ved litt trening i å lese slike attester vil en kunne få tak i innholdet.  

DIS Norge. Eva Hjelen orienterte om hjemmesiden til DIS Norge, hvordan den er bygget opp hva en kan få fram av informasjon. 

43 personer møtte, de aller fleste medlemmer i DIS-Molde, men også noen nye.