DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS - Molde - Åpent møte 3. april 2013

Tjenestejenter og stemmerett...
Åpent møte i DIS-Molde onsdag 3.4.2013.
 
Eva ønsket ca. 30 personer velkommen i kveld. Deriblant to nye fjes. Begge hadde vært på Åpen-dag på «Bymuseet».
 
Rolf Strand var kveldens hovedgjest, men teknikken var ikke på vårt lag i kveld. Det var umulig å få kontakt med projektoren. Heldigvis har de flere rom tilgjengelig på Molde Vg.
Etter litt ståk hadde alle benket seg i naborommet, og Strand kunne komme igang.
 
«Tjenestejenter, by og land, på 1800-tallet» var emnet.
Han viste endel interessante eksempel, statistisk oppsatt med kurver og grafer. Det var ikke bare bare å være ung pike, eller kanskje vi kan si liten jente, på den tiden. Her måtte en tidlig ut for å gjøre nytte for seg. Det var folketellinga 1865 som var utgangspunktet for undersøkelsen hans. Helt ned i 11-12 årsalderen var de registrert som tjenestejenter, men andelen var absolutt størst blant de som var 16-18 år. Det var selvsagt mest attraktivt å være ansatt i finere familier, da hadde de håp om å bli godt gift. De kunne «kodene» for å te seg vel! Det gjaldt nok fåtallet. Verst var det nok for de som fikk barn, frivillig eller ikke, når de tjente.
Titler var nok viktig i den tiden. Damene var delt inn i 3 «klasser». Frøken og Frue, de fineste. Jomfru og Madam kom deretter, så kom pike og kone, de var lavest rangert. Dette var nok viktig!
Strand leste noen «individhistorier», om hvordan de fleste tjenestejenter døde fattig, mens noen få klarte å arbeide seg opp i verden. Tankevekkende historier.
 
Åpent hus.
Eva Hjelen hadde en liten rapport etter «Åpen dag» på Bymuseet. Det var en ubetinget suksess.
 
Underskriftsaksjonen i 1905.
Under åpent hus i bymuseet ble vi gjort oppmerksom på underskriftsaksjonen som kvinner i landet hadde, for å få stemmerett. Det var Randi Haugros som viste veg inn i den verdenen. Vi fant både bestemor og oldemors underskrift. Artig å se, det er jo et historisk dokument. Der vises det hvordan de faktisk skrev navnet sitt, deres personlige underskrift.
 
Årsmøtet DIS-Møre og Romsdal.
Årsmøtet ble holdt i Hammerstuene på Surnadalsøra. Hadde vært et brukbart årsmøte, med litt kritikk til styret om litt dårlig informasjon ut til medlemmene. Det kommer etterhvert.
 
Gotisk med Jonny.
Denne gangen hadde Jonny tatt for seg noe skannet Rettergangsmateriale.
Tre ulike tidsperioder, tre ulike skrifter. En brukbar å lese, en «håpløs» å lese og en midt imellom. Stikkordet er: Trening-trening -trening. (Som med alt annet i verden.)
Innholdet var grotesk og interessant, fra skjenking av faddere til avhogging av hender.
 
Mai-møtet.
På grunn av helligdager i mai, er møtet flyttet til torsdag 2. mai.
 
Sommermøtet.
Kerstin Løkseth opplyste at juni-møtet blir på Damvokterhytta ved Øverlandsvatnet i Molde.
Det er Moldemarkas Venner som er vertskap.
 
DIS-Møre og Romsdals Sommertur.
Britt Iren Neergård orienterte om sommerturen. Den blir i år lørdag 15.juni og turen går til Smøla.
Det blir en lang tur, men mer informasjon senere.
 
Referent
Kerstin Løkseth