DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Molde - Åpent møte 2. mai 2013

Det gamle kirkeåret, latinske benevnelser, kalender

Leder Eva Hjelen ønsket velkommen. Godt frammøte også denne gangen. Utenom litt informasjon av Eva og presentasjon ved Eli av to nyinnkjøpte bøker til ”Bokkassa” (Nordmenn i dødsleirene. Tusen norske soldater døde i den amerikanske borgerkrigen og Norske pionerer i sju verdensdeler), var kvelden Jonny Lyngstads.

Det oppsatte Gotisk kvarter ble naturlig integrert i temaet:  Det gamle kirkeåret, latinske benevnelser, kalender.. ,  der Jonny tok utgangspunkt i gamle kirkebøker fra distriktet på 1700-tallet. Han viste at både samme prest og ulike prester kunne veksle mellom forskjellige måter å skrive de latinske benevnelsene på kirkelige høytidsdager for eksempel. Litt innføring/trening i latin både på vanlige ord som før/etter/dag/dagen før og kirkelige høytidsdager. I kalenderen/årets gang var det de kirkelige høytidsdagene en orienterte seg etter, og de kirkelige handlingene var viktige, mer enn datofestet hvor gammel en var for eksempel, eller hvilken dato en ble født. Vår gregorianske kalender ble innført i Roma i 1582, og erstattet da den julianske fra år 46 f.Kr. Men i Danmark/Norge brukte vi den julianske kal. t.o.m. søndag 18. febr. 1700. Ved midnatt ”hoppet” kalenderen fram til mandag 1. mars, som her ble den første datoen i den gregorianske kalenderen. I 1753 gikk Sverige/Finland over til den gregorianske kalenderen.
Jonny var også i det (ikke uvanlige) spandable hjørne og forærte oss en oppkopiert oversikt over Latinske og norske namn på fest- og helgedagar, og ellers hadde han skrevet opp Aktuelle nettsider for å finne mer ut om kalenderen og latinske ord og uttrykk. Fm nettsider, der kanskje http://trinitatis.no  er den mest brukte. 

Etter kaffe- og kakeøkt var fokuset på praktisk slektsforsking i egen slekt eller med en ”hjelpende hånd” i andres.

Neste møte: sesongavslutningstur i forhåpentligvis varmt sommervær, 5. juni, ved Damvokterhytta ved Øverlandsvatnet.

Ref.: E.H.