DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS Møre og Romsdal - Årsmøte

Innkalling til årsmøte i DIS-Møre og Romsdal

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i DIS-Møre og Romsdal på Rauma Kulturhus på Åndalsnes

 

lørdag 15. mars 2014 kl. 12.00.

Program:

12.00:             Leder ønsker velkommen.

12.05:             Foredrag ved Kristoffer Dahle «Arkeologiske utgravinger i Rauma»

13.00:           Pause med mat.

14.00:             Årsmøte, se egen saksliste.

 

Møtet er åpent for alle, med mulighet for å tegne medlemskap før årsmøtet.

 

På grunn av matbestilling, vil jeg at de som har tenkt seg til årsmøtet, melder fra til meg. Det blir ikke noe bindende påmelding. Men det greit å vite for oss om det kommer 20 eller 40 stk.

 

Saksliste på årsmøtet i DIS - Møre og Romsdal

 - 15. mars 2014 kl. 14.00

 

Sak 1:                         Godkjenning av fullmakter og frammøtte representanter.

Sak 2:                         Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen.

Sak 3:                         Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 4:                         Styrets årsmelding for 2013.

Sak 5:                         Regnskapet for 2013 med revisor si melding.

Sak 6:                         Innkomne forslag.

                    Ny organisasjonsplan som samsvarer med DIS-Møre og Romsdal sine vedtekter.

Sak 7:                         Budsjettforslag 2014.

Sak 8:                         Valg   

                                                a. Valg av leder for ett år
                                                b. Valg av to styremedlemmer for to år
                                                c. Valg av to varamedlemmer for ett år
                                                d. Valg av revisor for ett år
                                                e. Valg av ett medlem til valgkomiteen

Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for 1 annet medlem. For øvrig har de frammøtte 1 stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomité.