DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Averøy

Denne gruppa ligger i bero da det er blitt lettere å reise til Kristiansund.

Sjå her for info om Kristiansund gruppa.