DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Ørskog/Vestnes

            20 ÅRS JUBILEUM

                        17 oktober 1995 27 februar 2015

Den første lokalgruppa i DIS- sammenheng, DIS-Ørskog/Vestnes feirer 20 års sammenhengende drift i 2015

Den 17.10.1995 samlet en gjeng med DIS-medlemmer fra kommunene Ørskog og Vestnes seg på Sjøholt. Det var godt fremmøte, og før de gikk hver til sitt den kvelden var Norges første lokalgruppe i DIS-sammenheng stiftet. De har siden 1995 hatt sine månedlige møter annenhver gang på Vestnes og i Ørskog.

Dannelsen av en lokal gruppe falt ikke i helt god jord sentralt med det samme, men nok om det. Ordningen med mindre grupper i distriktslagene var kommet for å bli, og tendensen er økende. Her i vårt fylke var det mye topografien som gjorde at dette ble en god løsning. DIS-Møre og Romsdal har i dag 12 godt fungerende grupper.

DIS-Ørskog/ Vestnes drev godt i mange år. Terje Misund stod som leder og måtte gjøre det meste selv. Etter mange år ønsket han at flere skulle dra lasset sammen med han, men dette fikk han ikke til. Med en krevende jobb til daglig hadde han ikke tid til å tenke på program for møtekveldene, og etter hvert ble det bare en liten gruppe som drev med kirkebokregistreringa på møtene. Terje hadde ikke overskudd og tid utover det å gjøre det praktiske for å få kveldene avviklet. Futten og farten i laget forsvant etter hvert og medlemmene uteble. På høsten 2014 satte Terje foten ned og krevde at noen må hjelpe til eller bar det mot nedleggelse. Styret i DIS-Møre og Romsdal ble bedt om hjelp.

Styret i DIS-Møre og Romsdal tok dette alvorlig og møtte med 3 representanter i åpent møte på Vestnes for DIS-Ørskog/ Vestnes 27. januar 2015 sammen med 17 medlemmer av gruppen. Leder for DIS-Møre og Romsdal, Åge Nortun, fortalte litt om hvordan andre lag/ grupper i Møre og Romsdal organiserer seg. Han fortalte også at Terje har sagt seg villig til å fortsette om han fikk med seg flere i en ”ledergruppe”. Etter litt betenkningstid i salen hadde DIS-Ørskog/ Vestnes på plass en ledergruppe bestående av to fra Vestnes og to fra Ørskog; Terje Misund, Jarle Viset, Liv Mari Misund og Thor Olaf Helland

Terje la fram en plan for møtene i DIS-Ørskog/ Vestnes for 2015 og Anders Misfjord, som har ansvaret for kirkebokregistreringa i Vestnes, snakket litt om hvor langt de er kommet, og om planene videre. I Ørskog er det Terje Misund som har ansvaret for registreringa.

DIS-Ørskog/ Vestnes er nå i en positiv utvikling, og i forbindelse med 20-års feiringen i 2015, tok de ansvar for å arrangere årsmøtet i DIS-Møre og Romsdal. Dette gjorde de 07.03.15 på Sjøholt på en utmerket måte. Det møtte 37 stemmeberettigede til årsmøtet som ble avviklet på en flott måte.

Åge Nortun                                                                                                                      
referent