DIS-Norge
 
  English Norsk  

Augustus og Kyrre i Molde

Augustus og Kyrre i Molde

Kilderegistratorer og – korrekturlesere  i Møre og Romsdal samlet seg i Molde til kurs ei helg i november.  DIS-MR hadde invitert Remi Pedersen som kursinstruktør, det møtte sytten deltakere fra midtre del av fylket.  Det ble ei helg med mye lærdom, inspirasjon og utveksling av erfaring – og litt diskusjon også.

Selv om stormen "Hilde" gjorde sitt beste for å stoppe både fly- og ferjetrafikk til og fra Molde, kom både instruktør og kursdeltakere seg til Molde i to dager. 

Remi Pedersen er leder av kirkebokprosjektet i DIS-Norge, og sitter med mye av etterarbeidet med  filene når registreringen er ferdig. Remi sier han setter stor pris på å bli invitert til å holde et slikt kurs. 

"Det er inspirerende og gir ny giv også til meg i mitt arbeid.   Jeg hadde gjerne sett at flere distriktslag tar initiativ til lignende kurs", sier han.

På kurset  ble det gått igjennom kvalitetssjekk i form av frekvensanalyse og usikkerhetssjekk,  spesialtegn, arkivverkets standard for registreing, Kyrre, samt et lite sideblikk på høringsutkastet til ny standard.  Det var satt av god tid til spørsmål og kommentarer, noe som kursdeltakerne benyttet seg av  til fulle.   

To av deltakerne var Åge Nortun og Jonny Lyngstad.  Åge Nortun, leder DIS-MR, sier at det er vel anvendte penger å investere i en samling for kilderegistrering, og skulle gjerne sett at enda flere hadde hatt anledning til å delta.   Jonny Lyngstad er prosjekteier av kirkekbokprosjektet i DIS-Norge. Han også syns dette var nyttig og lærerikt, og håper at kursdeltakerne tar med seg engasjementet og får vervet flere til å starte med registrering av scanna kilder.

Eva Hjelen