DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøtereferat

Årsmøtet i DIS-Møre og Romsdal lørdag 7. mars 2015 i Ørskog samfunnshus

Terje Misund ønska alle sammen velkomne til Ørskog. Åge Nortun ønska alle velkomne til det 21. årsmøtet i DIS-Møre og Romsdal. Han delte ut blomster til Ove Ramstad som nå går ut av valgkomiteen etter 3 år og til Jarle Tusvik som går ut av styret etter ett år.

Så ble ordet overlatt til Tore Gjære som ga oss 45 min. med Ørskog si historie fra de eldste tider og fram til i dag. Foredrag hadde han kalt "der vegar møtes" og ga oss et godt glimt inn i området si fantastiske historie med bl.a. slaget på Hjørundfjorden og framveksten av ei moderne bygd.

Åge takka ham for foredraget og overrakte ham en flott blomsterbukett. Åge hadde også fått tilsendt en Lille DIS-Bjørn som skal deles ut til personer i de ulike distriktslag, lokale lag og grupper som har gjort en flott innsats over lang tid for sitt lag. Bjørnen ble presentert og det ble en diskusjon om den skulle ha et isflak under seg eller ikke. Det hele endte med at bjørnen havna i hendene på Terje Misund som så fikk beholde den til odel og eie for sitt engasjement i DIS- Vestnes og Ørskog. Han starta opp denne gruppa for 20 år sia og har vært leder i den hele denne tida. En stor takk og applaus til Terje som ble tatt på senga.

Etter foredraget var det pause der vi fikk servert god middag og kaffe.

Til slutt var det ordinært årsmøte med valg, der valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

P.S. Vi ønsker bilder om noen har. Sendes til leder

Jonny Lyngstad 
referent