DIS-Norge
 
  English Norsk  

Åpent møte DIS-Molde 4. september 2013

Innerster, husmenn og leilendinger….

 

Åpent møte i DIS-Molde 4. september 2013.

 

Gledelig var det at hele 30 personer hadde møtt opp på det første møtet etter ferien, og derav 2 nye.

Eva ønsket velkommen til ”høstsemesteret”. Hun fortalte at det er et fint samarbeid med DIS-Trøndelag. De har jobbet med 1875-tellinga for Molde, og den er snart klar for å legges på

nettet.  Bra.

 

Kurs.

Jonny Lyngstad orienterte om at heretter er alle møter regnet som kurs.

Åge Nortun fortalte at på Åndalsnes er det duket for kurs, og mulig oppstart av forening.

 

Innerster og husmenn..

Jonny tok så over og hadde en interessant innføring om betegnelsene husmenn, innerster og leilendinger. Han fortalte også om gards- og plassnavn, hvorfor de heter det ene eller det andre. Mange gamle betegnelser som er gått ut av bruk, dessverre, men ikke destomere interessant. Lærerikt var det det han fortalte og viste om utregning av gårdens størrelse og verdi. Han viste mange eksempel på forskjellige ting vi kunne søke på under Digitalarkivet og Arkivportalen. Oppfordret til å bruke tid, være nysgjerrig og bla i arkivet.

 

Gotisk kvarter ble ikke glemt i dag heller.

 

Slekt i Lom.

Etter kaffen fortalte Kerstin Løkseth om en tur til Lom, i sporene til tippoldemora til Palmer Løkseth. De hadde leita litt for å finne hvor tippoldemora var født, i folketellinga 1865 stod det Fron, men så ble det oppdaget at det sto ”Lomb” ved konfirmasjonen. Da ble det blink. Slekta kunne følges noen generasjoner tilbake. De som eide gården i dag var opptatt av gardens historie, og bygdebøkene for området lå oppslått på stuebordet. Artig opplevelse og hyggelige folk.

Jonny Lyngstad tok tak i det som ble fortalt og slo opp både folketellinga og kirkeboka for å vise. Alltid noen tips å hente når det gjelder måter å søke/lete på.

 

Amerikabesøk

På møtet i mars fortalte Ågot A Orvik om sin amerikanske slektning Benjamin Blessum. Hun hadde kontakt med hans barnebarn, og i sommer var de på norgesbesøk. De var selvsagt opp til Alnes i Romsdalen der slekta kom fra.

 

Kerstin Løkseth

Referent