DIS-Norge
 
  English Norsk  

Åpent møte DIS-Molde 2. april 2014

DIS-Molde 2. april – med Digitalarkivet i fokus.  

I og med at det gamle Digitalarkivet mer eller mindre er borte fra 1. april, ønsket DIS-Molde å ha en gjennomgang av muligheter og søkefunksjoner i det nye Digitalarkivet på aprilmøtet. 

På hvert møte i 2014 er det ett av medlemmene som forteller om en av sine forfedre, eller andre, som levde i 1814. 

 

1814-kvarteret var denne gang ved Ågot Alnes Orvik som holdt et interessant foredrag om Ole Amundsen (1778 – 1816), også kalt «Kabbin», fra Kylling i Verma.

Ole ble født på gården søndre Flatmark. Han var en foretaksom og viljesterk person og ble etter hvert en sagnfigur i bygda. Han var i unge år eier av gården Ormheim. Han giftet seg med Kari Iversdatter fra Lesja. De to til sammen hadde en god del penger, de solgte Ormheim og kjøpte gården Mjelva i Grytten der de bygde hus. Gården ble senere tatt fra dem med odelsretten. De kjøpte da et nytt område i Urdalen, også kalt Kabbin. Han bygde sagbruk og beskjeftiget flere arbeidere.

Vinteren 1816 var snørik i Romsdalen. Den 23.februar om natten gikk det et stort snøras som tok med seg alle hus på Kabbin. Av de 13 som bodde på gården omkom 10, blant dem Ole, kona Kari og en datter på knapt 2 år. Ole Amundsen, også kalt Kabbin, ble bare 38 år gammel. Ole og datteren ble gravlagt i samme grav på Kors gamle kirkegård. Kona ble gravlagt på Lesja.

Det Ågot her fortalte om Kabbin er ett av mange eksempler på de harde vilkår det var for mange på bygdene i Norge for 200 år siden. Vil du lese mer om Kabbin, finner du det i Romsdal Sogelag sitt årsskrift for 1925.

 

Det nye Digitalarkivet v/Eva Hjelen.

Eva tok utgangspunkt i at det gamle Digitalarkivet formelt sett er avviklet fra 1. april, og det nye gjort gjeldende fra samme dato. Etter det vi forstår kan det fortsatt i en periode søkes i det gamle arkivet, men Eva anbefaler å bruke det nye som har mange forbedringer.

For alle som driver med slektsgransking er Digitalarkivet en svært nyttig kilde. En utfordring er ofte hvor en skal søke og hvilke søkeord en skal bruke. Er søkeordet «feil», kan det bli null treff, eller flere hundre tusen treff. Eva holdt en grundig og lærerik orientering i hvordan en med bruk av spesialtegn kan «skreddersy» presise søkeord, spesielt ved bruk av tegnene * (stjerne) og | (stolpe). Disse tegnene kombinert med navn, kan gi presist svar på det en er ute etter. Eva viste mange eksempler på hvordan søkeord kan settes sammen. Bruk av riktig søkeord er viktig kunnskap for alle som driver med slektsgransking, blant annet fordi navnet på en og samme person kan ha blitt skrevet på forskjellige måter. Det kan trolig være nyttig med en repetisjon av dette temaet ved en senere anledning.