DIS-Norge
 
  English Norsk  

Åpent møte DIS-Molde 1-10-2014

Slektsforskning i "nyere tid" 

 

Oktobermøtet i Molde hadde fokus på slektsforskning etter 1910.  Først i kveldens slektshistorie om Anton Olsen Lærem, og så hva som finnes av tilgjengelige kilder etter 1930. 
Det ble sent med godt takket for bursdagspresang i anledning 15 års jubileet i september, en kakespade med DIS-Mold logo.    

 

Anton Olsen Lærem.
Eva Hjelen fortalte om et brev hun hadde fått fra en dame i Angvika som bad om bistand til å finne slekta til Anton Olsen Lærem, født 1878. Dette viste seg å bli en meget vanskelig oppgave da vedkommende ikke var å oppdrive verken i kirkebøker eller folketellinger. I en senere samtale med oppdragsgiveren fortalte hun tilfeldigvis at Anton Olsen Lærem også kalte seg Anton Sunde. Da tok saken en annen vending og etter et omfattende søk i mange kilder, ble det klart at Anton Sunde med stor grad av sikkerhet er den samme Anton Olsen Lærem.  

Anton Sunde døde ved en drukningsulykke i 1951 og er gravlagt i Eid. Eva fortalte også en del om etterkommerne etter Anton Sunde. 
 

Deretter kom Eva inn på det utall av kilder en kan bruke i slektsforskningen  i søk etter personer.  Det gjelder skriftlige kilder som kirkebøker, folketellinger, gards- og slektsbøker m.v., men også andre kilder som f.eks. aviser (dødsannonser), dødsfallsprotokoller, andre offentlige register, gravminner og ikke minst snakke med eldre personer. 
 

Grytøy gård. Arne Lundenes fortalte om slektsgården Grytøy gård som hans tipptippoldefar Arne Hansen Lundenes (1760 – 1835) i sin tid kjøpte for 30 riksdaler. Arne fortalte om slekta og livet på gården for ca. 200 år siden. Gården, eller Grytøy Bygdetun som den heter i dag, er ett av de fineste og best bevarte bygdetun i Troms.  
 

Statsarkivet Trondheim. I forbindelse med DIS-turen  til statsarkivet (31.10-2.11) fortalte  Johnny Lyngstad  om det store tilfang av informasjon som erå finnes på statsarkivet.  Åge Nortun bad om at de som vil være med på turen melder seg på så snart som mulig (ca 30 påmeldte så langt).  
Drøyt 40 personer møtte, deriblant to nye medlemmer som ble presentert for deltakerne.  

 

DIS-Molde