DIS-Norge
 
  English Norsk  

Åpent møte DIS-Ørskog/Vestnes på Vestnes 27 jan. 2015

For 20 år siden 17.10.1995 ble den første gruppen av DIS-Møre og Romsdal dannet –DIS-ØRSKOG/VESTNES. Den første lederen var Terje Misund fra Ørskog. Etter 20 år er han fortsatt leder. Det står det respekt av. Han har riktignok ønsket utskifting i de siste årene, men det har ikke vært mulig å få noen til å overta.

På dagens møte var leder for DIS-Møre og Romsdal Åge Nortun tilstede og fortalte litt om hvordan andre lag/ grupper i Møre og Romsdal organiserer seg.  Han fortalte også at Terje har sagt seg villig  til å fortsette om han fikk med seg flere i en ”ledergruppe”. Etter litt betenkningstid i salen hadde DIS-Ørskog/Vestnes på plass en ledergruppe bestående av to fra Vestnes: Liv Mari Misund og Thor Olav Helland og to fra Ørskog: Terje Misund og Jarle Viset

Videre la Terje fram plana for møtene i DIS-Ørskog/Vestnes i 2015 og Anders Misfjord som har ansvaret for kirkebok registreringa i Vestnes snakket litt om hvor langt de er kommet. I Ørskog er det Terje Misund som har ansvaret for registreringa.

Til slutt snakket Eva Hjelen fra DIS-Molde om hvilke kilder en kan bruke etter 1910 for å finne slekt.

Som en liten kuriositet kan vi fortelle at sentralt i  DIS-Norge så en på opprettinga av lokale grupper med ublide øyne for 20 år siden, dette var uønsket politikk. Til tross for dette fortsatte DIS-Møre og Romsdal med å danne slike grupper av fylkeslaget og har i dag 11 grupper/ lag. Og det som den gangen ble sett på som uønsket er i dag etterfulgt av de fleste ”distriktslaga”, det dukker stadig opp flere nivå tre grupper over hele landet. Disse undergruppene gjør at det skapes større aktivitet og enda flere medlemmer over hele landet.

Som vanlig på DIS- møter er det kaffepause og en god prat blandt de 17 oppmøtte.

 

Britt Iren Neergård, ref. og foto