DIS-Norge
 
  English Norsk  

Gotisk kvarter

Alle bilder må klikkes på for og bli større og leses 

Her vil det hver måned komme små oppgaver i gotisk som dere kan bruke som øvingsoppgaver.

Oppgavene er laga og transkribert av Jonny Lyngstad.
Kom gjerne med kommentarer.

 

2012 2011

januar

februar

mars

april

oktober

2 mars

6 april

4 mai

1 juni

27 september