DIS-Norge
 
  English Norsk  

Fellesmøter i Møre og Romsdal

Her ligger det informasjon om møter som er felles i DIS-Møre og Romsdal eller ikke er arrangert av noen av lokalgruppene.

  • Inspirasjonsmøte: møter der DIS-Møre og Romsdal orienterer om DIS og om slektsforskning på steder hvor det ikke finnes lokalgrupper
  • Slektsforskerdagen: felles dag som arrangeres siste lørdagen i oktober hvert år
  • Årsmøter: årsmøtene arrangeres i mars/april hvert år. De ligger her men er bare tilgjengelige for medlemmer av DIS-Norge