DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årets sommertur

 

For de som lurer på årets sommertur så er den i rute. Programmet er så godt som klart, men må ha litt finpussing før det kan legges ut.

Som tidligere annonsert er sommerturen i år byvandring i Molde lørdag 6 juni.

Av programmet kan vi bl.a nevne at det blir jazz, Domkirka, Aker Stadion, ananasbrus og Molde panorama. Og ikke minst Ola Gjendem som guide. 

Prisen vil bli ca 550 kr pr person.

Det er bare å begynne å melde seg på til kasserer@mr.disnorge.

 

Møteaktivitet

Førstkommende lørdag og søndag er det tillitsmannskonferanse i Oslo. Fra Møre og Romsdal deltar leder Åge Nortun og Per Olav Hansen. Som mangeårig gravminnekoordinator er Per Olav stedfortreder for Odd Fremstedal som har vært gravminnekoordinator det siste året. 
Jonny Lyngstad deltar også, men det på bakgrunn av at han er styremedlem i DIS-Norge.

 

Torsdag kveld var det årsmøte i Studieforbundet for kultur og tradisjon -SKT- i Møre og Romsdal. Møtet var i Molde.
DIS-Møre og Romsdal får tilskudd fra SKT på bakgrunn av innmeldte kurs i organisasjonen vår.
Jonny Lyngstad er studieleder i DIS-Møre og Romsdal og sørger for at disse søknadene blir sendt. I 2014 fikk DIS-Møre og Romsdal
kr 13 250 i tilskudd.

Leder Åge Nortun og kasserer Britt Iren Neergård representerte DIS-Møre og Romsdal på årsmøtet. Åge sitter for øvrig i styret i SKT Møre og Romsdal.

 

DIS-Molde

Åpent møte/medlemsmøte 8 april

Leder Eva Hjelen ønsket velkommen til vel 40 deltakere. Kveldens møte sto i «skiftenes tegn» med fokus på arv og skifter.

Skifter i «nyere tid». Første foredragsholder var Sissel Dørum Lillebakk som er ansatt på sorenskriverkontoret i Molde. Sissel tok for seg lover og regler for arv og skifte i nyere tid.
Når sorenskriveren får melding om et dødsfall har de ansvaret for å utstede skifteattest.
Skifteattesten gir både en oversikt over avdødes arvinger og hvem som kan gjennomføre skifteoppgjøret.

 

DIS-Rauma

Åpent møte/medlemsmøte 8 april

En flott DIS-kveld i biblioteket med 14 ivrige deltakere.

"Fokus på oldeforeldre"
Bjørn Mære hadde et interessant innlegg om sin oldefar fra Mære i Trøndelag.
En livshistorie med skiftende innhold. Barnedød, eneansvar for småbarn som ble satt bort, emmigrasjon uten særlig hell, ny familie og stor barneflokk. Og endelig som strandsitter på Røra/Hylla på Inderøya.
I det hele en skjebne fra andre halvdel av 1800-tallet.

Etter kaffien og praten fortsatte vi med eget arbeid med god hjelp, råd og tips fra sidelinjen. Alltid noen som har smarte og praktiske tips både om søking, tolking og programbruk.

Ref.
Arvid
 

 

 

God påske

 

 

 

DIS-Aukra

Aukra sogenemnd vil samarbeide med DIS-Aukra for å scanne aktuelle bilder for oppdatering og digitalisering av bydebøkene for Aukra. Kilde: Kommuneavisa nr 1/2015, utgitt av Aukra kommune.

 

Transkriberte kirkebøker

Den siste uken har det vært stor aktivitet på Digitalakivet med utlegging av transkriberte kirkebøker på Digitalpensonatet, også fra Møre og Romsdal. Det er bøker fra Norddal, Ørskog, Stangvik, Aure, Aukra og Ålesund. Kanskje du finner noe av interesse?

 

Folketellinga 1875

Vil du være med ?

Etter forespørsel fra Registreringssentralen for historiske data (RHD) har DIS-Møre og Romsdal sagt seg villig til å transkribere 1875-tellinga for Møre og Romsdal.

RHD ønsker å få registrert og lagt på nett hele tellingen innen utgangen av 2015 (140-års jubileum).

I RHDs søking kan du f.eks bruke dagens kommunenr i feltet for fødested. Du kan lese mer om dette her.

Når det gjelder Møre og Romsdal er kjøpstedene Ålesund, Molde og Kristiansund transkribert og lagt ut. Likeledes Sande, Herøy og Volda på Sunnmøre og Aure på Nordmøre. Som dere skjønner er det mye igjen. 

 

Hederspris

Den første «Lille-Bjørn» utdelt

Styret i DIS-Norge, Slekt og Data, har bestemt at det skal innføres en hederspris som Distriktslagene skal kunne dele ut til medlemmer som har gjort seg fortjent til det.

Styret i DIS–Møre og Romsdal var like etter jul på utkikk etter en hederspris til å bruke i sitt distriktslag. Undertegnede nevnte dette for Jonny Lyngstad. Han satt inne med opplysninger som vi ikke hadde. Jonny kunne opplyse at den sentrale ledelsen i DIS-Norge på siste styremøte hadde vedtatt at en slik hederspris skulle innføres.

 

DIS-Ørskog/Vestnes

20 ÅRS JUBILEUM

17 oktober 1995 27 februar 2015

Den første lokalgruppa i DIS- sammenheng, DIS-Ørskog/Vestnes feirer 20 års sammenhengende drift i 2015

Den 17.10.1995 samlet en gjeng med DIS-medlemmer fra kommunene Ørskog og Vestnes seg på Sjøholt. Det var godt fremmøte, og før de gikk hver til sitt den kvelden var Norges første lokalgruppe i DIS-sammenheng stiftet. De har siden 1995 hatt sine månedlige møter annenhver gang på Vestnes og i Ørskog.

 

Syndiker innhold