DIS-Norge
 
  English Norsk  

2015-1-7

DIS-Molde 7. januar 2015 

 

SLEKTSVERKSTED og NYTT KVARTER

I 2014 hadde DIS-Molde ett fast punkt på møtene som ble kalt for 1814-kvarteret,
der medlemmer var fremme og fortalte om en av sine forfedre (eller andre) som levde i 1814. 
Som nødvendigvis ikke hadde tilknytning til Eidsvoll og grunnlovsdanningen. 
Styret fant dette så vellykket at vi fortsetter med kvarter også i 2015, i år blir det olde-kvarter. 
Første kvinne ut var Britt Iren Neergård som fortalte om ett av sine oldeforeldrepar som bodde rett under Mannen i Romsdalen.

Resten av møtet var satt av til slektsverksted. 
Det ble løst små og store problemer, hjelp til tyding og masse god prat og utveksling av erfaringer og slektshistorier.

2015 startet godt

 

DIS-Molde nybegynnerkurs 2015

Nybegynnerkurs i Molde

 

 DIS-Molde arrangerer nybegynnerkurs i slektsforskning, fordelt på 4 kvelder.

 

Tid:                 Mandag 26. januar, torsdag 29. januar, mandag 2. februar og torsdag 5. februar 

                        Alle kvelder fra 1800-2100

 

Sted:           Molde videregående skole  i 1. etg. F-fløya

 

Innhold:       Bl.a. kirkebøker, folketellinger, gravminner, kilder, praktisk slektsforskning m.m.

 

Kursholder:  Ellen Tangen

Kursvert:     Eva Hjelen

 

 

2014-12-3

DIS-Molde møte 3. desember 2014

Tradisjonen tro har DIS-Molde litt ekstra stas på desember-møtene sine, så også i år.
Styret la til rette for langbord, pyntet med mandarin og twist.
Dagens hovedattraksjon var Christ Allan Sylthe som presenterte boka
«Eidsvoldsmennene og deres hus». 

 

Stormøte Eide 2014

Referat fra ”Stormøtet” i DIS-Møre og Romsdal

på Eide lørdag 22 november 2014

 

  1. Åge Nortun ønsket alle velkommen til årets stormøte.

I år var det 23  personer tilstede.

 

  1. Alle gruppene presenterte seg og fortalte hva de holder på med

Gruppene som var tilstede: Ålesund/Sula, Molde, Kristiansund, Ørskog/Vestnes, Smøla, Rauma, Aukra, Sykkylven, Indre Nordmøre  og Sunndalsøra. Skulle også komme noen fra Haram, men de ble forhindret.

 

 

Nytt på siden

Det er i dag lagt til nye menypunkter på siden.

Kilder og kurs.  I første omgang er det lagt ut noen kilder fra Norddal som er registrert i word/excel av Trygve Harald Berge, da vi synes at kildene bør fram, også de som ikke er registrert etter standarden Kyrre og i Augustus.

Kurs gir bare en oversikt over hvilke personer i DIS-MR som er godkjente kursholdere.  Det er bare og ta kontakt

 

Stormøte 22.11.14 Bilder

I dag har vi hatt vårt årlige stormøte, er ett par bilder av forsamlingen.  Referat kommer senere

 

 

 

Åpent møte i DIS-Haram 18.11.2014

DIS-Haram medlemsmøte på Vatne tysdag 18. november 2014.

Etter litt lav aktivitet i dei siste par åra, forsøker dei lokale DIS-ane å få ny fart i laget att. Slektsforsking og historie knytt til slektene våre vedkjem eigentlig alle av oss. Altfor ofte ”vaknar” ein ikkje før det er for seint – dei som kunne fortelje er ikkje meir.

Då er det så kjekt å kunne dra nytte av dei viktige resursane som DIS-organisasjonen bygg opp over heile landet – med mange lokale lag. Men det krev stor eigen innsats å få tilbake litt av den historia som vart borte med dei gamle.

Samfunnet og gjer store innsatsar for å digitalisere gamal historie av alle slag. Gjennom DIS-laga lærer ein seg teknikkane til å søkjefram denne historia.Haram laget dekkjer medlemar frå Skodje til Brattvåg og øyane, og endå lengre også for dei som søkjer etter næraste møtestad. Slik hadde vi under møtet i går også besøk frå Ellingsøya – av og til også heilt frå Rekdal.

Og får vi ikkje nok av det, så reiser vi sjølve til DIS-møta som DIS-Ålesund held i Spjelkavik ein gong i månaden.

Løysing av alle verdens problem.

Og på desse møta kan ein verkeleg løyse store verdsproblem, slik vi gjorde det på Vatne i går kveld.  

Problemet var dette – ein over hundre år gamal søknad om Ameriskansk Statsborgarskap – frå personen Bernhard Johan Bredesen som skriv i søknaden at han var født 18.mai 1871 i Myklebost – oppfatta som Myklebost på Harøya. Kanskje ikkje så urimeleg, då han vart gift med Oluffa O. Helland frå Styrkågarden i Hellandshamn i Haram – tvers over ”sundet” frå Harøya. Ho var forresten tante til far til artikkelforfattar. 

 

Utilgjengelig nettjenester og vedlikehold på Riksarkivet

Det opplyses at det blir utilgjengelige netttjenester pga vedlikeholdsarbeid i riksarkivbygningen lørdag 22. nov 2014

Se mer på arkivverket

 

DIS Molde møte 2014.11.05

DIS-møte i Molde 05.11.2014.

 

Novembermøtet i Molde hadde ett variert innhold.  Det startet med Nini Roll Ankers oppvekst i Molde, og hennes tilknytning til byen.  Videre var det praktisk innføring i svenske kilder.   1814-kvarteret denne gang var om presten Jens Stub og hans endelikt.

 

Nini Roll Anker. Biblioteksjef Evy Sisilie Bergum holdt et interessant foredrag om forfatteren Nini Roll Anker (1873  - 1942). Hun bodde de første 15 år av sitt liv i Molde der faren var sorenskriver.

 

DIS-Møre og Romsdal tur til Trondheim 31.oktober - 2.november 2014.

Dei slekts – og historie interesserte medlemane av DIS Møre og Romsdal hadde i helga 31.oktober – 2.november  eit av høgdepunkta i året – nemleg ei besøksreise til kollegane i DIS-Sør-Trøndelag i Trondheim.

Reisa var nok ikkje tilfeldig – DIS-Møre og Romsdal har arbeidd i fleire år for å få til nettopp denne turen – i år – i år 2014. For dette året er eit spesielt ”tungt” historieår  – det er 70 år sidan russarane gjekk inn i Finnmark og den tyske nedbrenninga av Finnmark tok til. Finnmarkskrigen vart ei stor katastrofe for Finnmark og Nord-Troms – den tvangsevakuerte befolkninga tapte alt dei hadde. Svært mange vart ført sørover til Trondheim og vidare sørover og utover landet. Mykje av denne historia er no arkivert her – i Statsarkivet Trondheim.

 ”D” for ”DORA”

Og DIS-arane i Trondheim ville sette opp eit besøk til Statsarkivet i Trondheim for besøket frå sør. Arkivet er ”bygd” inn i dei gamle ubåtbunkarane som tyskarane med bruk av krigsfangar bygde i Trondheim – ubåtbasen ”Dora”. Kvifor akkurat namnet ”Dora”. Det kom seg av at det tyske namnet på byen her var ”Drontheim”. Det tyske fonetiske alfabetet for bokstaven ”D” er namnet ”Dora”. Altså ”D” for ”Dora” – ”D”rontheim.

Det historiske bakteppet til hendingane frå 1944 -1945 kunne slik ikkje ha vore meir dramatisk og spennande for oss DIS-ar frå sør – enn å få kome til Trondheim og ubåtbasen Dora. Til desse kolosale byggverka i armert betong som var så kraftige at dei allierte ikkje klarte å øydeleggje dei ved bombing. Dei prøvde ein gong i 1943, men ingen bombe trefte. Etter krigen torde ingen prøve å sprengje dei vekk – dei var for store og solide, der dei låg nær sentrumsområda i Trondheim.

Etter mange 10år kom dei til slutt til nytte – som lagerhallar for mykje av dei arkiva som finst etter hendingane under krigen. Grunna den store massen med betong held dei jamn temperatur.

Men arkiva her i Dora inneheld mykje, mykje meir – frå dei gamle pavebreva skrivne på geiteskinn til dei gamle kyrkjebøkene og emigrantprotokollane – og so vidare om alt som tenkjast kan av både gamal og ny historie. Det var hit til Trondheim at vår reise skulle gå.

Bussen med sjåfør Østrem og Jonny Lyngstad framfor Dora 1. Kontora er bygde på toppen av betongkonstruksjonane.
 

 

Syndiker innhold