DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hedersprisen

Under møtet for tillitsvalgte (se under) ble det delt ut hederspriser for "lang og tro tjenste" for slektforskningen i DIS-Møre og Romsdal.

Leder i DIS-Møre og Romsdal, Åge Nortun og genralsekretær i DIS-Norge, Slekt og Data, Anne Schiøtz, delte ut prisen til de tre

Per Olav Hansen(fra ve), Karle Gjernes og Einar Tøvik 

Alle tre har gjort en stor innsats for slektsforskning både i sitt nærmiljø og for DIS-Møre og Romsdal. De var ikke informert om hva som skulle skje og mottok prisen med overraskelse og forundring. Rørt ble de også.  

Bergunnelsen for utdelingen finnes ved å klikke på navnet deres.

 

 

"Introduksjon til slektgransking"

Mye nyttig informasjon samlet i heftet "Introduskjon til slektsgransking", utgitt av DIS-Østfold

DIS Østfold skriver på sin hjemmeside: 

"DIS-Østfold lanserte nylig en trykksak om "Introduksjon til slektsgransking". Mye stoff om dette tema ligger på forskjellige nettsider, men mange slektsgranskere synes også en trykksak er anvendelig. Vår mann i Indre Østfold, Henning Pytterud, tok jobben med skriving, redigering og utforming av heftet, som har fått mye skryt. To distriktslag har kjøpt hefter for videresalg blant sine medlemmer. Heftet er også fint å bruke som kursmateriell.

Heftet er på 68 sider og laget i A4 format."

DIS-Møre og Romsdal syntes dette heftet var så bra at det er kjøpt inn.
Både ferske og mer drevne slektsforskere finner gode tips her. 

De fleste lokale laga og gruppene våre har noen hefter til salgs. Om du ønsker heftet kontakt lokal leder eller kasserer()mr.disnorge.no.

Heftet koster kr 50,-

 

Stormøte/Fellesmøte

Samling for tillitsvalgte i DIS-Møre og Romsdal

Lørdag 14. november var lederne i de lokale gruppene og laga samlet til årets fellesmøte på Eide. De fleste laga og gruppene var reprensentert. I tillegg til disse var også styret og andre tillitsvalgte tilstede.

Her deles kunnskap og erfaringer og man møter nye og gamle "kollegaer". 

I år var vi også så heldig å ha besøk av generalsekretæren i
DIS-Norge, Slekt og Data, Anne Schiøtz.

 

DIS-Molde

R E F E R A T åpent møte 04.11.2015.

Hovedtemaer på møtet:

Hva døde de av?
Sykdommer i tidsrommet 1870 – 1920. 
Anders Thorn holdt foredrag om hovedtrekk ved helsesituasjonen i Norge i denne 50-års 
perioden. Dette var en periode med lavere levealder enn det vi har i dag, relativ høy spedbarnsdødelighet og dødelig utgang på sykdommer som vi i dag har gode medisiner og behandlingsmetoder for. Han var inne på sykdommer som barselfeber, spedalskhet, radesyke, kopper, tuberkulose, difteri, tyfoidfeber, poliomyelitt, skarlagensfeber og spanskesyken. Han var inne på smitteoverføring, behandlingsmetoder den gang og hvordan sykdomsbilder forløp, svært ofte mot dødelig utgang.

Gotisk kvarter.
Johnny Lyngstad viste skifteprotokollen etter Eli Pedersdatter fra 1796. Han tok spesielt for seg betydningen av forkortelser som den gang ble brukt i skifteprotokoller, vektenheter og verdifastsettelser i myntenheten – riksdaler – som var på denne tiden.

Diverse
Eva Hjelen gav en kort tilbakemelding av slektsforskerdagen 24.10.15. Hun oppfordret også medlemmene til å bruke det nye «forumet» på Slektsforum – «Oppslag i aviser og media»

Åge Nortun anbefalte heftet «Introduksjon til slektsgransking» utgitt av DIS-Østfold. Heftet gir gode tips om slektsforsking (kr. 50,-).
 

Peder Løvik/ref.

 

DIS-Norges eldste medlem?

En av våre eldste medlemmer, Jakob Stavik, er fortsatt aktiv i en alder av 96 år. Nå vil han ta DNA test: «best før det blir for sent» sier han.

Personalia
Jakob Stavik ble født i Stavik i Fræna i 1919. Han var eldst av fire søsken og hadde en god barndom, men det var ingen overflod. Faren solgte gården i Stavik og tok over morfarens gård på Skriverhaugen i Bud og familien flyttet dit i 1924. Faren var fisker. I tillegg drev han gården til en forretningsmann i Bud. Det ble lite penger av det. Lønna var stort sett at han kunne ta ut varer som familien trengte for å forsørge seg.

Etter at Jakob fikk prestehanda, (ble konfirmert) hadde han bare tilfeldige jobber i 2 år. Det var dårlige tider og lite arbeid å få. Som 17-åring, i 1936, fikk han sin første faste jobb. Det var som kokk og maskinassistent på en fraktebåt. Ukelønna var på 15,00 kr. Han byttet båt etter 2 år og fikk nå 20 kr. uken. Det ble fraktefart i ca. 12 år. Da bestemte han seg for at han måtte ha en utdanning.

Jakob flyttet til Molde og begynte på Bolsønes Verft A/S. Han jobbet der i 4 år for å skaffe seg verkstedpraksis. Han var avhengig av å ha det for å komme inn på maskinistskolen i Ålesund. Etter å ha fullført skolen reiste han i utenriksfart i 3 år. Da var det enten å ta mer skole og fortsette i utenriksfarten eller å velge en ny vei.

Jakob sluttet med sjølivet og fikk seg jobb på Bolsønes Verft A/S. Han ble på verftet til 1984, da verftet gikk konkurs. Deretter ble det jobb på Brunvoll Motorfabrikk A/S til han tok ut pensjon i 1987. 

Jakob giftet seg i 1951, og han og kona fikk 2 døtre og en sønn sammen. Kona gikk bort i 2003. Han har siden bodd alene og det gjør han uten hjelp den dag i dag.

Slektsforskeren våkner
«Jeg har alltid vært interessert i historie», sier Jakob, «men ikke noe særlig interesse for slektsforskning. Det kom ved en ren tilfeldighet. Jeg og broren min kom i en samtale til å snakke om at bestefar ofte hadde snakket om en Lasse Larsen Hollingen, og vi lurte på hva slags kar dette var. Jeg bestemte meg for å finne ut dette og da var det gjort. 

 

DIS-Smøla

Begynnerkurs i slektsforskning.

Smøla folkebibliotek samarbeider med DIS-Smøla om begynnerkurs i slektsforskning.
Kurset går over to kvelder.

Kursholdere er Gunnar Morsund og Arnstein Slinning.

Sted: Innsmøla skole (rom 202)
Tid:  1. desember kl 18.00
         2. desember kl 17.00

Kursavgift kr 200.

 

Alle interesserte er velkommen

Spørsmål kan rettes til Annette på biblioteket, tlf. 71 54 11 71

 

Slektsforskerdagen 2015

Slektsforskerdagen ble i år arrangert to steder i Møre og Romsdal, Molde og Ålesund - les mer ved å trykke på stedene.
Begge arrangørene ga utrykk for at de var fornøyd med dagen.

 

DIS-Kristiansund

DIS-Møre og Romsdal representert ved Åge Nortun og Britt Iren Neergård var på besøk Åge Nortun og Eva Hjelen hos DIS-Kristiansund i går for å snakke om organisering av lokale grupper og lag.

Man ønsker at 3-4 stk kan gå sammen og lede en gruppe slik at oppgaver kan
fordeles på flere og unngå at en person drar hele lasset alene. Etter informasjon av Åge Nortun om hvordan det gjøres i noen grupper og lokallag rundt om i Møre og Romsdal, sa tre av de tilstedeværende seg villig til i første omgang være en slik gruppe for DIS-Kristiansund; Astrid Mollan, Tor Olav Teige og Herlof Ødegaard.

Det blir kalt inn til møte siste mandagen i november og så planlegges det videre derfra.

 

DIS-Molde

På åpent møte i DIS-Molde 14. oktober var vær og værtegn etter måne og primstav kveldens hovedtema ved Ivar Hol.  I oldekvarteret hadde Randi Ingunn Selnes en sterk historie om sin oldeforeldre. 

Vær og værtegn etter måne og primstavIvar Hoel med almanakk og primstav holder foredrag i DIS-Molde
Ivar Hol fortalte hvordan forfedrene ved hjelp av værtegn, månefase, almanakk og primstav spådde hvordan været ville bli på kort og litt lengre sikt. Mange av disse værtegnene var ganske treffsikre, andre mer usikre og noen også blandet opp med gammel overtro. 
Ivar Hol gjennomgikk også tegnene på primstaven og hva disse betydde for forfedrene i den praktiske hverdag. 

Olde-kvarteret
Randi Ingunn Selnes tok utgangspunkt i sin oldemor, Andrine Jakobsdatter (1840 – 1921), som bodde på Skåla/Ulleland. Hun fortalte om hennes familie og slekt gjennom flere generasjoner og de utfordringer de møtte i hverdagen. En hverdag preget av slit og hardt arbeid, oppturer og nedturer og høy barnedødelighet. Randi Ingunn Selnes brukte PowerPoint i sin framføring og viste bilder av personer og gårder m.m. som hun omtalte i framføringen. 

 

DIS-Molde/ DIS-Aukra - Slektsforskerdagen 2015

PRESSEMELDING FRA DIS-MOLDE og DIS-AUKRA

Hvem tror du at du er? – Slektsforskerdagen 2015

Hvem tror du at du er?” er hovedtema på årets slektsforskerdag lørdag 24. oktober i Molde.Finn Karlsen Slektsforskerdagen arrangeres hvert år over hele landet i slutten av oktober, i regi av DIS-Norge.

 «Hvem tror du at du er?» henspiller bl.a. på de populære programmene på NRK fjernsyn gjennom flere år. I Molde har slektsforskerdagen hovedforedrag av Finn Karlsen. Karlsen er tidligere ansatt ved Statsarkivet i Trondheim, og deltok i flere av programmene.  

I tillegg blir det «Slektsverksted» med bistand fra erfarne slektsforskere fra DIS hvor folk kan få hjelp og rettledning i slektsforskning, samt kafé.

 

Syndiker innhold