DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slekt og Data Molde

Årsmøtet for Slekt og Data Molde avholdes 1. februar kl 18.00 på Molde Videregående skole.

Du finner årsmøtedokumentene ved å gå inn på S&D Molde > Årsmøte eller du kan bruke denne snarveien

 

Slekt og Data Smøla

Nytt møtelokale for Smølagruppa - Ole Soleims minne

S&D Smøla har fått nytt møtelokale i kjelleretasjen i Ole Soleims minne. Det er Smøla historielag som disponerer kjelleretasjen til arkiv og møterom og S&D har inngått en avtale med de.

Huset ligger 8 km fra Edøy fergekai og leder i S&D Smøla Karle Gjernes forteller:

Opprinneleg var dette eit hus som tyskarane sette opp på Edøya under 2. verdskrig. Da var det ei tysk offisersbrakke. Etter krigen fekk Edøy kommune dette som kommunehus som ein form for krigsskadeerstatning og flytta det til Innsmøla. Edøy kommune hadde det som kommunehus fram til 1960 da Edøy gjekk saman med Brattvær og Hopen til Smøla kommune.

Litt om årets første møte kan dere lese her.

 

Slekt og Data Molde

Hva vet du om dine forfedres håndverkstradisjoner? 

Gamle håndverkstradisjoner er også viktig i slektsforskningen for å kjennskapet til livet de levde. Mange av disse håndverkene er på vei til å gå i glemmeboken, men det har Norges Husflidslag gjort noe med - Rødlista.

På desembermøtet i Moldegruppa var Anne Juveli Ludvigsen fra Molde Husflidlag invitert for å fortelle om dette prosjektet. Lokallagene i Norges Husflidslag velger selv hvilke teknikker de vil rette oppmerksomheten mot og lære bort før det er for sent. I Møre og Romsdal finner vi disse teknikkene valgt ut. Nye kan komme til.

Du kan se og lese mer fra møtet her

 

Slekt og Data Kristiansund

"Så reiste jeg til Kristiansund".... med grunn

På desembermøtet ble det bestemt møtedatoer og diskutert aktuelle tema for vårhalvåret. 

Det er mange interessante temaer som du som ikke bor i området også kanskje kan ha nytte og glede av.

Her kan dere lese referatet med møtedatoer og aktuelle temaer.

Føg med på møtekalenderen og finn ut når du vil ta en tur. 

 

Julehilsen 2016

 

 

 

 

God Jul og

Godt Nyttår 

ønskes dere alle 

          fra

Styret i Slekt og Data Møre og Romsdal

 

 

 

 

Digitaliserte protokoller

Slekt og Data Vestfold digitaliserer mange lokale kilder, både ved transkribering og skanning, de kan du jo ha god nytte av om du har familie fra dette området. Men de digitaliserer også kilder som er nyttig for oss alle. 

Under de digitaliserte kildene har de et område som heter Norge og her finner vi bl.a eksamenprotokoller fra jordmorskolen i Oslo/Kristiania fra 1818-1922. 
 
På bildet til høyre ser vi at Kristine Pedersdattr Vegsund fra Søndmør har fått attest fra Prosten i Borgund og Romsdals amt betalte for skolegangen. Disse opplysningene er veldig nyttige, på neste side finner du opplysninger om eksamen.
 

Der finnes også en skannet protokoll fra generalkonsulatet i Bilbao i Spania: "Fortegnelse over norkse undersaatter 1908-1970". Her finnes navn både fra Ålesund, Molde og Kristiansund.

Kanskje du finner noen kjente navn i disse protokollene?

 

Slekt og Data Ålesund

Transkribert eller skannet eller begge deler?

På siste møtet i Ålesund fortsatte de med gjennomgang hvordan en bruker folketellingene. De trakk frem et eksempel fra FT 1875,  først transkribert/søkbar versjon og deretter den samme familien i den skannede versjonen. I dette tilfellet var det noe tilleggsinformasjon i den skanneden versjon. 

Så konklusjonen ble at det lurt og nyttig å søke i begge versjonene for ikke å gå glipp av viktig informasjon. Dette gjelder nok flere transkriberte og skannende dokumenter.

Hele kan du lese hele møtereferatet 

 

Gotisk kvarter

Da er nye oppgaver/øvelse i gotisk skrift klar for alle som har lyst til å prøve.

Du finner oppgavene her

 

"Svar" på oppgavene kommer om ca 1 uke.

 

Stormøte/Fellesmøte

Fellesmøte for tillitsvalgte i Møre og Romsdal

Tradisjonen tro ble også i år avholdt Stormøte/Felles møte - 12. nov. på Eide. Disse møtene er viktig for å dele kunnskap og erfaringer og ikke minst møte likesinnende.
Hver gruppe og lokal lag var representert ved minst 2 personer. I tillegg styret med varamenn og de andre
ulike verv. Se liste i referatet.

Saksliste:

 • Velkommen
 • Kort rapport fra hver lokalgruppe – 3 min. pr. gruppe 
 • Økonomisk rapport – Grasrotandelen
 • SFD og andre arrangementer
  PAUSE
 • Ref. fra lederkonferanse 15–16. okt.
 • Vi ser framover – vår strategi for de neste årene
  Årsmøte - tid og sted
  Sommerturen - dato i juni
 • Office 365

​Her kan dere lese referatet

 

Slekt og Data Molde

Hva inneholder et skifte og hvordan er det bygd opp?

På novembermøtet i Molde var det som før omtalt «helaften med Jonny L».
Som vanlig hadde han mye å fortelle. Han viste forsamlingen bl.a hvordan et skifte er oppbygd - og slik har det vært gjort i flere hundrede år. Malen/rekkefølgen for skifter ser du under.

 

Syndiker innhold