DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte Slekt og Data Møre og Romsdal

Slekt og Data Møre og Romsdals årsmøte 2017 avholdes i Molde 11. mars.

Program, saksliste og årsmøtedokumenter blir lagt ut etter hvert som de er ferdige og senest to uker før årsmøtet. Du vil finne de under Årsmøter på hjemmesiden til Slekt og Data Møre og Romsdal eller ved å bruke denne snarveien. Du må være medlem og innlogget for å få tilgang til årsmøtedokumentene.

Møtet er åpne for alle, men kun medlemmer har stemmerett. Det er mulig å tegne medlemskap før årsmøtet starter.

Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for et annet medlem. For øvrig har de frammøtte én stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomité.

Frist for innsendelse av forslag til saker som skal behandles på årsmøtet er 11. februar
Forslag sendes til leder@mr.slektogdata.no

 

Før årsmøtet vil det bli et lokalhistorisk foredrag.

 

Styret

 

Slekt og Data Kristiansund

Savner du noen gravminner i Kristiansund? 

På siste møtet i Kristiansund hadde de en oppsummeringa over registreringa for kirkegårdene i kommunen. Her er det mange frivillige som jobber for å få disse gravminnene ut på gravminneportalen til glede for oss slektsforskere.

  • Frei: Einar Tøvik har fotografert alt og vil også ta Bolgen gravsted
  • Gomalandet: der er det meste gjort, Magne Lervik og Tor Olav Teige fullfører her
  • Nordlandet: Morten Breivik fullfører
  • Innlandet: fullføres av Tore Kristiansen, eventuelt i samarbeid med andre


Her kan du lese hele referatet.

 

Slekt og Data Ålesund

"Pryleprotokoller" - finnes det? 

Det gjør det så absolutt. Er du spent på om du kan finne hittil ukjente opplysninger i de protokollene?

På januarmøtet i Ålesund ga Gunnar Morsund, IKA Møre og Romsdal, oss et innblikk i hva de kan hjelpe oss slektsforskere med. Det var tydeligvis mangt og mye. Morsund tok noen eksempler på protokoller som det kan gis tilgang til - som karakter- og pryleprotokoller.
Kontakt IKA for å spørre om de kan hjelpe deg! 

 

Her kan du lese hele møtereferatet

 

Slekt og Data Ålesund

Nytt møtelokale i S&D Ålesund

Ålesundsgruppa har hatt et økende oppmøte i høst og nå har de vokst ut av møtelokalet sitt. Å det er jo en gledelig nyhet.

Fra mandag 30. januar blir møtene holdt på Borgund videregående skole.

Her finner kart over området og møtelokalet.

 

Slekt og Data Molde

Årsmøtet for Slekt og Data Molde avholdes 1. februar kl 18.00 på Molde Videregående skole.

Du finner årsmøtedokumentene ved å gå inn på S&D Molde > Årsmøte eller du kan bruke denne snarveien

 

Slekt og Data Smøla

Nytt møtelokale for Smølagruppa - Ole Soleims minne

S&D Smøla har fått nytt møtelokale i kjelleretasjen i Ole Soleims minne. Det er Smøla historielag som disponerer kjelleretasjen til arkiv og møterom og S&D har inngått en avtale med de.

Huset ligger 8 km fra Edøy fergekai og leder i S&D Smøla Karle Gjernes forteller:

Opprinneleg var dette eit hus som tyskarane sette opp på Edøya under 2. verdskrig. Da var det ei tysk offisersbrakke. Etter krigen fekk Edøy kommune dette som kommunehus som ein form for krigsskadeerstatning og flytta det til Innsmøla. Edøy kommune hadde det som kommunehus fram til 1960 da Edøy gjekk saman med Brattvær og Hopen til Smøla kommune.

Litt om årets første møte kan dere lese her.

 

Slekt og Data Molde

Hva vet du om dine forfedres håndverkstradisjoner? 

Gamle håndverkstradisjoner er også viktig i slektsforskningen for å kjennskapet til livet de levde. Mange av disse håndverkene er på vei til å gå i glemmeboken, men det har Norges Husflidslag gjort noe med - Rødlista.

På desembermøtet i Moldegruppa var Anne Juveli Ludvigsen fra Molde Husflidlag invitert for å fortelle om dette prosjektet. Lokallagene i Norges Husflidslag velger selv hvilke teknikker de vil rette oppmerksomheten mot og lære bort før det er for sent. I Møre og Romsdal finner vi disse teknikkene valgt ut. Nye kan komme til.

Du kan se og lese mer fra møtet her

 

Slekt og Data Kristiansund

"Så reiste jeg til Kristiansund".... med grunn

På desembermøtet ble det bestemt møtedatoer og diskutert aktuelle tema for vårhalvåret. 

Det er mange interessante temaer som du som ikke bor i området også kanskje kan ha nytte og glede av.

Her kan dere lese referatet med møtedatoer og aktuelle temaer.

Føg med på møtekalenderen og finn ut når du vil ta en tur. 

 

Julehilsen 2016

 

 

 

 

God Jul og

Godt Nyttår 

ønskes dere alle 

          fra

Styret i Slekt og Data Møre og Romsdal

 

 

 

 

Digitaliserte protokoller

Slekt og Data Vestfold digitaliserer mange lokale kilder, både ved transkribering og skanning, de kan du jo ha god nytte av om du har familie fra dette området. Men de digitaliserer også kilder som er nyttig for oss alle. 

Under de digitaliserte kildene har de et område som heter Norge og her finner vi bl.a eksamenprotokoller fra jordmorskolen i Oslo/Kristiania fra 1818-1922. 
 
På bildet til høyre ser vi at Kristine Pedersdattr Vegsund fra Søndmør har fått attest fra Prosten i Borgund og Romsdals amt betalte for skolegangen. Disse opplysningene er veldig nyttige, på neste side finner du opplysninger om eksamen.
 

Der finnes også en skannet protokoll fra generalkonsulatet i Bilbao i Spania: "Fortegnelse over norkse undersaatter 1908-1970". Her finnes navn både fra Ålesund, Molde og Kristiansund.

Kanskje du finner noen kjente navn i disse protokollene?

 

Syndiker innhold