DIS-Norge
 
  English Norsk  

Opprettelse av ny gruppe – Søre Sunnmøre

Slekt og Data Møre og Romsdal har fått en ny gruppe på søre Sunnmøre.

31. januar var leder i S&D Møre og Romsdal, Åge Nortun, og kasserer Britt Iren Neergård i Ulsteinvik for å være behjelpelig med å danne en ny gruppe i området. Det var kommet en henvendelse fra bibliotekar Anne Vasstrand på Hareid om at det var ønskelig å prøve å få til en slik gruppe. Dette etter et «slektskurs» på Hareid bibliotek sist høst. 

Bibliotekarene i Hareid og Ulstein har samarbeidet om å få til dette møtet som var lagt til Frivillighetssentralen i Ulsteinvik. Det møtte 16 personer hvor kun et par stykker var medlemmer i S&D. Målet for kvelden var å prøve å få danne en ny gruppe for Ulstein/Hareid, men en ønsker å utvide området og det ble derfor enighet om navnet Søre Sunnmøre – Slekt og Data Søre Sunnmøre.

Det ble valgt fire personer som skal jobbe videre med å få gruppen godt i gang
Kontaktperson: Aase Ulla                   – aase.ulla@gmail.com
                                 Anne Vasstrand      – anne.vasstrand@hareid.kommune.no
                                 Kathinka Dimmen
                                 Kjell Inge Bjørke

Det har vært litt problem med å finne et passende lokale, med bl.a tilgang til internett og prosjektor, slik at en kan sette opp faste møtedager.

Det inviteres nå til møte på Ressurssenteret på Hareid tirsdag 28. mars kl 18.00–20.00.

Alle interesserte er hjertelig velkommen, du trenger ikke å være medlem i Slekt og Data.

 

Slekt og Data Molde

Har du svenske aner? Da kan du finne nyttige og viktige opplysninger i husforhørsprotokollene.

Husforhørsprotokollene er en unik kilde, som vi mangler i Norge. På februarmøtet i Molde fikk vi høre to spennende historier i oldekvarteret og i den ene fikk vi en kort innføring av hva du kan finne i husforhørene. Her er det ikke bare bokstaver som forteller oss historien.

Randi Haugros fortalte om sine oldeforeldre, som hadde bosatt seg i de øde skogene i Sverige.  Hun fortalte at hun tidligere ofte hadde lurt på om oldemora f.eks kunne lese og i husførhørs-protokollen for 1846–1855 hadde hun funnet svaret. Om du klikker på bildet for å få det større ser du at Lisbet har "streker og prikker" i tredje rubrikk, dette ga Randi svaret:
- Leser med ferdighet
- Har godt begrep
- Leser Lutheri Lilla Catheches
- Forstår hovedstykker av forklaringene til cathechesen.

Bak oldemorens yngste bror står et rett strek og det betyr at han har begynt å lese.
Her finner du forklaringen på prikker og streker.

Det var mye på agendaen denne kvelden og det kan du lese i referatet.

 

Heder og ære

På årsmøtet takket vi også de tre som ikke ønsket gjenvalg.

Fra venstre:
Liv Mari Misund har vært i valgkomitéen i tre år.

Borgny Aakvik Vorpbukt ble valgt inn som styremedlem i 2011 og har vært sekretær.

Bjørg Hovde ble valgt som revisor i 2010.

Vi takker alle tre for deres "bidrag".

                                                                                                                                   Foto: Arnfinn Orvik

 

Styret i Slekt og Data Møre og Romsdal

Årsmøtet ble avholdt 11. mars og Åge Nortun ble gjenvalgt som leder.

Som mange ser er det ingen nye "ansikt" i styret. Arnstein Slinning ble gjenvalgt som styremedlem, mens Jonny Lyngstad som tidligere har vært varamedlem ble valgt til styremedlem.
Varamedlemmene var ikke tilstede, men Henrik Schmidt ble gjenvalgt og Jon Kr. Schnell fra Sunndal ble valgt som nytt varamedlem. 

Styret konstituerte seg like etter årsmøtet:
Nestleder: Liv S. Skramstad 
Sekretær: Jonny Lyngstad                                                                                                                                 Kasserer: Britt Iren Neergård
Styremedlem: Arnstein Slinning                                                                                                                                                  Foto: Arnfinn Orvik

 

Slekt og Data Ålesund

Har du 149 000 personer i slektsdatabasen din?

Det har Harald Tronstad - pr. i dag. 

I februarmøtet fortalte han oss om sitt arbeid. Ikke unaturlig er en av de registrerte hans farfar. 
Han utvandret til Amerika.
Gjennom kveldens tilmålte tid fikk vi et innblikk i hvilket arbeid og gleder slektsarbeidet har gitt han, og samtidig fikk vi et innblikk i farfarens ferd.

 

Her kan du lese hele møtereferatet

 

Slekt og Data Kristiansund

Leter du etter slekt i Kristiansund kommer du ikke utenom ETC-arkivet - en flott kilde

S&D Kristiansund hadde på siste månedsmøte hovedtema om arkivet etter lokalhistorikeren Einar Thurn Christensen - ETC. Han skal ha skrevet 23 bøker og ca. 1000 artikler om lokalhistoriske emner  og slekter - du finner mer om hva han har utrettet i denne artikkelen.

I aug. 2014 ble samlingene hans lagt ut på nett i skannet form. Avisa Tidens Krav sier at dette er det nærmeste byen kommer en bygdebok.  

Nå kan du sitte hjemme i din egen stue og bla i bøkene hans - oversikten over innholdet finner du ved å klikke på bildet.

 

Hele møtereferatet

 

Slekt og Data Ørskog/Vestnes

Alle kirkebøker for Ørskog prestegjeld som er skannet, er nå transkribert

Terje Misund i Slekt og Data Ø/V skriver følgenede om prosjektet:

Ørskog Historielag har mange jern i ilden gjennom mange år og gir ut årsskrift hvert høst. Lagets leder gjennom mange år Tore Gjære tok i 2003 inaktiv til å transkribere kirkebøkene. De første bøkene er fra 1720 og omhandler Stranda, Stordal og Ørskog sokn fram til 1759 da Stranda og Stordal ble eget prestegjeld. Ørskog og Sykkylven har felles bøker heil fram til 1877.

Den som tok oppfordringen å starte å skrive av bøkene er Ole Øystein Nybø. Registreringen av den første var fra papir og inn i Augustus. Ole Øystein har i det alt vesentlige skreve inn i alt 11 bøker. Alt er registrert, - nesten hver bokstav, også det som ikke kan skrives i Augustus – kirkelige og verdslige handlinger som presten førte inn. Alt arbeidet representerer flere årsverk.

Flere fra Ørskog Historielag og (DIS) Slekt og Data Ørskog/Vestnes har gjennom 13 år korrekturlest alle 11 bøkene med fast møtekvelder hver mandag, dog med en lang sommerferie.

Pr .dags dato er alt sendt inn via Slekt og Data MR, ved kildekoordinator, men ikke alt kommet på Digitalarkivet. Regner med at dette er et av de først prestegjeld med en komplett avskriving av det som er tilgjengelig som scannet. I Ørskog er det 3 eller4 bøker som ikke er innsendt, men utskrevet. Fra 2011 er «kirkeboka» ført på nett!

I januar 2017 markerte Ørskog Historielag dette med en sammenkomst med kake, blomster og heder til Ole Øystein og co. 

Ole Øystein Nybø er tidligere tildelt Slekt og Data Møre og Romsdal sin Lille-bjørn for sitt arbeide. 

 

 

Slekt og Data Kristiansund

Savner du noen gravminner i Kristiansund? 

På siste møtet i Kristiansund hadde de en oppsummeringa over registreringa for kirkegårdene i kommunen. Her er det mange frivillige som jobber for å få disse gravminnene ut på gravminneportalen til glede for oss slektsforskere.

  • Frei: Einar Tøvik har fotografert alt og vil også ta Bolgen gravsted
  • Gomalandet: der er det meste gjort, Magne Lervik og Tor Olav Teige fullfører her
  • Nordlandet: Morten Breivik fullfører
  • Innlandet: fullføres av Tore Kristiansen, eventuelt i samarbeid med andre


Her kan du lese hele referatet.

 

Slekt og Data Ålesund

"Pryleprotokoller" - finnes det? 

Det gjør det så absolutt. Er du spent på om du kan finne hittil ukjente opplysninger i de protokollene?

På januarmøtet i Ålesund ga Gunnar Morsund, IKA Møre og Romsdal, oss et innblikk i hva de kan hjelpe oss slektsforskere med. Det var tydeligvis mangt og mye. Morsund tok noen eksempler på protokoller som det kan gis tilgang til - som karakter- og pryleprotokoller.
Kontakt IKA for å spørre om de kan hjelpe deg! 

 

Her kan du lese hele møtereferatet

 

Årsmøte Slekt og Data Møre og Romsdal

Slekt og Data Møre og Romsdals årsmøte 2017 avholdes i Molde 11. mars.

Program, saksliste og årsmøtedokumenter blir lagt ut etter hvert som de er ferdige og senest to uker før årsmøtet. Du vil finne de under Årsmøter på hjemmesiden til Slekt og Data Møre og Romsdal eller ved å bruke denne snarveien. Du må være medlem og innlogget for å få tilgang til årsmøtedokumentene.

Møtet er åpne for alle, men kun medlemmer har stemmerett. Det er mulig å tegne medlemskap før årsmøtet starter.

Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for et annet medlem. For øvrig har de frammøtte én stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomité.

Frist for innsendelse av forslag til saker som skal behandles på årsmøtet er 11. februar
Forslag sendes til leder@mr.slektogdata.no

 

Før årsmøtet vil det bli et lokalhistorisk foredrag.

 

Styret

 

Syndiker innhold