DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Rauma

DIS-Rauma avholder årsmøte 10. februar kl 19.00 på Rauma folkebibliotek.

 
Etter årsmøte blir det åpent møte med tema slektsarbeid (oppdat. natt til 8.feb.)
 

DIS-Molde

Nye styremedlemmer ble valgt på årsmøtet i DIS-Molde 3. feb. Etter årsmøtet var det åpent møte med tema om «skyer».

Eva Hjelen ble gjenvalgt som leder i DIS-Molde ved akklamasjon. Kenneth Staurset Fåne og Øyvind Beite ble valgt som nye styremedlemmer. Det var også valg av revisor og en til valgkomiteen.
Årsmøtet vedtok også å sponse Møreprosjektet i Norway DNA Norgesprosjektet, spesifikt med tanke på en stamfar fra Bolsøy, Veøy eller Molde.
Protokollen fra årsmøtet blir lagt ut senere.

På det åpne møtet orienterte og delte Øyvind Brunvoll og Stig Ove Voll villig egne erfaringer med backup-rutiner, sky og skybaserte album.

Her kan du lese hele referatet.

 

DIS-Molde

Årsmøtet for DIS-Molde avholdes 3 februar kl 18.00 på Molde Videregående skole.

Du finner årsmøtedokumentene ved å gå inn på DIS-Molde > Årsmøte eller du kan bruke denne snarveien

 

DIS-møter i Møre og Romsdal

Møtevirksomhet våren 2016 i DIS-Møre og Romsdal

Da er det allerede gått 14 dager av det nye året og de fleste laga/gruppene i DIS-Møre og Romsdal er kommet i gang med sin aktivitet. De som har sine møter i slutten av måneden må vente litt til.

Følg med ved å se på kalenderen helt til høyre eller gå inn på ditt lokale lag/gruppe på høyre siden og velg "gruppemøter". 
Om det ikke allerede er lagt ut informasjon om f.eks tema vil det komme når møtet nærmer seg. 

Lagene og gruppene sender ut e-post noen dager før møtet, men det kan jo av og til være nødvendig å sette av tid til et møte i god tid. Samtidlig kan du jo finne ut om et annet lag/gruppe har et tema som du kunne tenkt deg å høre/lære mer om. 

Det er lov å dra på besøk og det er alltid veldig kjekt og nyttig.

 

Ny blogg fra Digitalarkivet

Ny blogg for slektsforskere.

For fire dager siden lanserte Digialarkivet en blogg hvor "målgruppen er dere som ønsker å få en litt dypere forståelse av hva som skjer og hvordan vi tenker".

De ønsker bl.a å fortelle oss om hvilket arbeid de gjør for utvikling og forbedring av programvare fremover. 

En nyhet de skriver om er at vi nå kan bruke jokertegnet også inni et ord ikke bare foran og bak.

Her er det bare å følge med.

 

DIS-Molde

DNA i slektsforskning.

Tema på årets første møte i DIS-Molde var DNA i Slektsforskning. Det var tydelig et tema som interesserte for det var over femti som møtte opp og ville lære mer om DNA.

Til å snakke om temaet hadde de fått besøk av Anne M. Berge som er leder for Norway DNA Norgesprosjektet, DNA-testing for slektsgranskere. En meget engasjert fordragsholder hadde ingen problem med å fylle en hel DIS-kveld rundt temaet DNA i slektsforskningen.
Hun 
orienterte om prosjektet generelt og gikk deretter mer spesifikt inn på hvordan vi kan bruke DNA-tester i slektsgransking. Bruk av DNA i slektsgransking blir stadig mer utbredt som tillegg til de vanlige kildene. 

Utfordringen for slektsgranskere er å ta standpunkt til hvilken DNA-test som bør velges, bl.a. om en bør velge direkte farslinje eller direkte morslinje. Anne M. Berge viste eksempler på tester, tolking av testresultater og hvordan testresultater konkret kan anvendes i slektsgransking. Mer informasjon om DNA, hva testene gir av informasjon, hvilken DNA-test du bør velge m.m., finner du under linken over.

Møtereferat

 

Medlemskontingent 2016

Fornyelse av medlemsskapet i DIS-Norge, Slekt og Data, Norges største slektsforsker organisasjon med over 10 000 medlemmer.

Medlemskontigenten for 2016 er klar for betaling.
Betalingsfrist er 20. januar for at medlemsskapet ditt skal gå uavbrutt.

Se etter i e-posten din - den ligger der: avsender kontor 
Det er ikke giro, men alt du tenger for å betale over nettbank ligger under BETALINGSINFORMASJON i e-posten.

Du kan også betale ved å gå inn på Min medlemsside (over innloggingen på venstre side) og velg fanen kontigent. Der ligger det klart for å betale med kort - se bilde.

Om du ikke finner denne e-posten:
-  se etter i søppelposten/spam, den kan ha havnet der.
-  har du fått ny e-post adr. siden forrige innebet. og glemt å endre den på "min medlemsside"?

 

Pr 1.1. 2016 hadde DIS-Møre og Romsdal 593 medlemmer. Vi håper dere alle ser nytten av medlemskapet og ønsker å fornye det. Det bidrar også til å støtte det videre arbeidet vårt lokalt.

Her er noen gode grunner hvorfor DIS-Norge, Slekt og Data, mener du bør være medlem.

 

Årsmøte DIS-Møre og Romsdal 2016

Vi vil ønske alle et Godt Nyttår med å gjøre dere oppmerksom på 

årsmøtet i år som blir avholdt på Sunndalsøra lørdag 2 april.

Sett av dagen allerede nå slik at du får annledning til å møte.

Før selve årsmøtene er det alltid et "lokalhistorisk foredrag" og det blir det denne gangen også. 

Nærmere informasjon om tid og sted og årsmøtedokumenter kommer senere.

 

Julehilsen

God jul 

og 

godt nyttår

ønskes alle 

fra Styret

  Julekort fra 1923
Som vi ser var Tubfrim (1928) viktig etterhvert

 

 

DIS-Molde

Tradisjonen tro var det julestemning på desember-møtet for slektsforskerne i Molde-regionen.

Langbord med servering av kaffe, sjokoladekake, peppernøtter, mandarin, twist, samt  en runde med quiz. 
Nesten femti stykker hadde møtt opp, derav fire nye besøkende.

Vi fikk "være med" på årets DIS-tur til USA, spennende oldekvarter, presentasjon av flere årbøker og mere til.

 
 

Du kan lese mer om møtet i referatet

 
 

Syndiker innhold